Filistinli Esirlere Yönelik Medya Politikaları

Índice

Esirler Meselesini Gündeme Getirmek için Gereken Medya Çerçevesi ve İçerik
Politikası

Gündelik Akışta ve Yaşanan Hadiseler Sırasında Medya Haberlerinin
Yoğunluğu

Esirlerin Açlık Grevi Haberleri Üzerine Medya Politikaları 8 Medyanın Esirleri Farklı Açılardan Ele Alması

Filistinli Esirlerin Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi

Haber Kaynağı Kullanım Politikası ve Esirlerin Bilgilerine Erişme

Esirler Konusunda İsrail Haber Kaynaklarının Kullanımı

Esirlerle İlgili Haber Yapılırken Kullanılan Medya Söylem ve İfadelerinin
İncelenmesi

Esirlere Yönelik Görsel İçerik Üretimi ve Medya Politikaları

Aktif Olarak Esirleri Destekleyen Kampanyaların Başlatılması ve Bunların
Haberlere Yansıması

Filistinli Esirlere Yönelik Medya Politikaları

İsrail Hapishanelerindeki Filistinliler Hakkında Gazeteciler ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Hazırlanmış El Kitabı

Estrutura política e o conteúdo de mídia para cobrir a questão dos prisioneiros

Bu çalışma, Filistinli esirlerle ilgili konuların ele alınmasına yönelik en iyi uygulamaları, medya çerçevelerini ve politikaları sunmaktadır. Bu politikaların çoğu müteakip bölümlerde ayrı ayrı ele alınacak olsa da en önemli başlıklar şu şekildedir:

 • Filistinli esirler meselesine önem gösterilmeli ve bunun için
  kamusal alanda, geniş medya kuruluş ve platformları vasıtasıyla
  yeterli alan ayrılmalıdır. Bu bağlamda geleneksel, dijital ve sosyal
  medya kullanılabilecek medya platformları arasındadır. Esirlerle
  ilgili haberleri yayan, yayınlayan ve ne engellenebilen ne de
  kapatılabilen medya platformları oluşturmak ve devamlı olarak
  bu çalışmaları tanıtmak çok büyük önem taşımaktadır. Filistinli
  esirlerin içinde bulundukları durum, uluslararası kitleye uygun bir
  dilde uyarlanmalıdır; böylece bir etkileşim söz konusu olabilecektir.
  Bu uyarlama yapılırken, her izleyicinin kültürü, değerleri ve en
  önemlisi küresel söylem; dolayısıyla da eldeki meseleyi etkileyen
  sınırlandırmalar göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Esirlerin içinde bulunduğu durum insani açıdan yansıtılmalı ve
  etkileşim kurulması için durumun insani yönüne ışık tutulmalıdır.
  Bu meselenin diğer büyük stratejik noktalarla yakından alakalı
  olduğu ve Filistin meselesi için merkezi bir öneme sahip olduğu
  düşünüldüğünde, esirlerin durumu ve şartlarına tam olarak
  değinmenin önemi görülebilir. Meselenin insani gerçekliği,
  rakamlar ve istatistiklerin ya da kalıplaşmış sembollerin arkasında
  ikinci planda kalmamalıdır. Dahası, esirlerin mücadelesini haber
  yaparken İsrail işgalinin ifade ve bilgi edinme özgürlüğünü
  bastırmak isteyen haber yasaklarından etkilenilmemelidir. Bunun
  için başkalarının göremediği bu insanlık gerçeğinin şahitleri olarak
  kabul edilen eski esirlerin ifadeleri vurgulandığı kadar, esirin
  çektiği acıyı, feda ettiklerini, haklarını, hislerini, çevresini, ailesini
  tanımlayıp sunmaya da öncelik vermek gerekmektedir. Eski esirler,
  Filistin meselesinin fiili temsilcileri ve sözcüleridir.
 • Filistinli esirlerle ilgili “haber ve bilgi kaynakları” ile ilgilenirken,
  sağlama ve doğrulama metotlarına özenle bağlı kalınmalı ve bu
  bilginin gerçekliğine ve belgelendirilmesinin önemine dikkat
  edilmelidir. Tutuklama ve gözaltına alma olaylarının arkasında
  İsrail işgalinin olduğu ve durumları ve bilgi akışını kontrol ettiği
  düşünüldüğünde, bu mecburi bir adımdır.
 • Esirlerin sorunları uzmanlığa ve ilgili medya kuruluşlarının
  konumuna dayanarak ele alınmalı ve bilgiler objektif ve önyargısız
  sunulmalıdır. Bu, Filistin meselesi için farklı alanlarda, siyaset, sanat,
  edebiyat gibi faaliyetlerle meşgul olmanın yanı sıra, etkili bir şekilde
  daha iyi ve daha hukuki bir varlık oluşturmak için gereklidir. Farklı
  takipçilerle etkileşime geçmek ve onlarla kendi dillerinde, kendi
  kültürlerinde ve kendi bağlamlarında konuşmak gerekmektedir.
  Medya kuruluşları ve medyatik kişiler, izleyicilerin esirlerin durumları
  hakkında güncel bilgiye ulaşmalarını sağlamaya çalışmalıdır; işgal
  devleti İsrail tarafından getirilen yayın yasağı politikasına rağmen,
  ilgili gelişmeler ve elde edilen bilgiler iletilmeye devam edilmelidir.
 • Filistinli esirlere ışık tutan ifadelerin alınmasında medya ve basının
  rolü artırılmalıdır. Böylece gazeteciler ve haber kuruluşları resmi
  yetkilileri, tanınmış kişileri, ülke temsilcilerini ve kurumları, esirlerle
  ilgili konularda sorgulama imkanı kazanır. Bir diğer alternatif olarak,
  yorum veya alıntı talep ederek veya televizyonda konuk ederek
  fikir ve görüşlerini ifade etmeleri sağlanabilir.
 • Filistinli esirlerin içinde bulunduğu koşulları açığa çıkaran ince
  detaylardan ve haber kaynaklarından tam anlamıyla yararlanarak
  ve bu olanakları azami seviyede kullanarak haber yasaklarına karşı
  durulmalıdır. Kuşkusuz bu konu ciddi ölçüde detay ve pek çok
  haber niteliği taşıyan hikayeyi barındırmaktadır; hem Filistinlilerin
  cezalandırılması ve hapsedilmesinin hem de toplumsal hasarın
  geniş kapsamlı boyutunun ve esir oldukları süre boyunca esirlerin ve
  ailelerinin çektiği çilenin hikayeleri ve detayları buna dahildir. Bunun
  için kullanılan bilgi akışında, canlı hikaye anlatımı metotlarından,
  fotoğraflardan, illüstrasyonlardan ve videolardan faydalanılmalıdır.
  Sadece rakamsal verilerle insan hikayeleri işlenmemelidir. Bu
  meselede kamuoyunu güçlü bir şekilde harekete geçiren şey, insan
  unsurudur.
 • Esirler konusu tek bir medya yöntemi kullanımıyla geçiştirilmemesi
  gereken bir meseledir, bu sebeple haber yapmak için bir takım
  model ve süreçler kullanılmalıdır. Örneğin, haber bültenleri,
  araştırmalar, görüşmeler, hikayeler, makaleler, görsel araçlar, veri
  grafikleri, röportajlar, karikatürler vb. hazırlanmalıdır. Burada en
  önemli nokta, esirler ve ailelerinin yüzleştiği problemlere çözüm
  odaklı ve açıklayıcı habercilik yöntemi ile yaklaşarak İsrail işgalinin,
  esirlere yönelik yürüttüğü hak ihlallerinin devam eden gizliliğini
  garanti altına almak için saklamaya ve yasaklamaya çalıştığı
  gerçeklerin, detay ve boyutların ortaya çıkması için araştırmalara
  ve belgelere müracaat etmektir. Bu metot ve modeller medya ve
  kamuoyunu konuya dahil etmek adına oldukça önemlidir.
 • Gerek duyulduğunda, esirler meselesi dolaylı bir şekilde ele
  alınmalıdır. Medyanın meseleyi doğrudan ya da dolaylı olarak
  ele alması için çeşitli yollar olmalıdır. Bu da konunun haberlerin
  ve medya faaliyetlerinin arasına dolaylı bir şekilde sokulmasıyla
  başarılabilir. Haberlerin illaki esirler meselesiyle ilintili olması
  gerekmez. Sanat, sinema, edebiyat ve roman yapımlarında olduğu
  gibi “hapishane edebiyatına” ışık tutularak bu amaca ulaşmak
  mümkündür. Esirlerin edebi çalışmalarını ve sanatsal eserlerini
  tanıtmak ya da onların hikayelerini anlatmak da buna dahildir.
  Tüm bunlar sayesinde, daha önce ulaşılamamış olan izleyicilerle
  bir etkileşim kurulmasına katkı sağlanacak ve esirlerin varlık ve
  kimliklerinin insani boyutu ve sembolizmi de etkili bir şekilde
  vurgulanacaktır.
 • Binlerce Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulmasının,
  Filistin direnişinde tutuklanan tek bir İsrailli asker kadar ilgi
  çekmeyebileceğini göz önünde bulundurarak, tutuklanmış İsrailli
  askerlere karşın Filistinli esirler meselesini haber yaparken bir
  denge kurulmalıdır. Bu sebeple esirlerin çektiği sıkıntıların boyutu
  hakkında haber yapılırken Filistinli esirlerin çektikleri sıkıntının
  sebebiyle İsrailli askerlerin çektikleri sıkıntının sebebi arasında bir
  bağlantı kurulmalıdır. Bu durum İsrail yüzünden gerçekleşmektedir
  ve masumları bombalayıp öldürdüklerinde direniş tarafından
  yakalananların çektiği sıkıntı da buna dahildir.
 • Bu konuyla ilgilenirken, klasik medya yaklaşımından kaçınılmalı
  ve bunun yerine tutukluluk davalarının duygusal boyutları
  paylaşılarak meseleye yeni bir açıyla yaklaşılmalıdır. İzleyicilerin,
  medya uzmanlarının ve gazetecilerin esirler ve tutuklamalar
  hakkındaki haberlere alışkın oldukları düşünüldüğünde bu daha da
  mühimdir. Bu haberler dikkatleri, başka bir ortamda olsa seyircilerin
  ilgisini çekebilecek detay ve ayrıntılardan başka yöne çekmektedir.
  Dolayısıyla, Filistinli esirler sorununun anlaşılması ve yeniden teşhis
  edilmesi için bu sorunun ayrıntılarına farklı açılardan (siyasi, hukuki,
  kamusal ve gazetecilik) yaklaşılabilen, odaklanılabilen ve gündeme
  getirilebilen pek çok konu başlığı düşünülmelidir. Bunu başarmak
  için haber içeriğinin tekdüzeliği bozulmalı, yerleşik kalıplar
  kullanılmamalı ve esirler meselesi rutin takip ve haber kalıplarına
  indirgenmemelidir. Bu çaba, farklı açılardan ve farklı ve en son
  teknoloji medya formları içinden yeni haber içeriği üretmeye kadar
  uzanmalıdır. Medya için bir diğer önemli nokta ise esirler meselesi
  hakkındaki birikmiş haberlerin takibini iyi yapmak ve tutuklular
  sorununa olan dönemsel ilginin tezahürlerine boyun eğmekten
  kaçınmaktır.
 • Konu içeriğine dikkat edilmeli ve olaylar, gelişmeler ve meseleye
  ilişkin mevzular hakkındaki arka plan bilgileri habere dahil
  edilmelidir. Böylece hedef izleyici kitlenin konuyu daha iyi anlaması
  ve meselenin boyutları ve koşullarıyla daha iyi etkileşime geçmesi
  mümkün olacaktır. İçerik için tutuklama ve koşullara bakmak da
  önemlidir. İşgal devleti İsrail, Filistinlilerin direnişine bir cevap
  olarak ve direnişin esasında işgalin, saldırılarının ve vahşiliğinin
  doğal bir sonucu olduğu gerçeğini göz ardı ederek, büyük çapta
  tutuklama kampanyaları yapmaya alışık olduğu unutulmamalıdır.

Gündelik Akışta ve Yaşanan Hadiseler Sırasında Medya Haberlerinin Yoğunluğu

 • Esirler meselesine daimi şekilde odaklanmış bir medya ilgisini korumak gereklidir. Bunun için hedef izleyici kitlenin İsrail’in haber yasakları ve hapishane duvarlarının arkasında neler olduğunu bilme ihtiyacı ve beklentilerini karşılamak amacıyla haberlerde kullanılan medya ve haber kalıplarını çeşitlendirmek ve canlandırmak gereklidir. Ayrıca konu hakkında halkın ilgisi ve görüşleri de toplanmalı ve ortaya çıkarılmalıdır.
 • Esir değiş-tokuş anlaşmaları, İsrail hapislerindeki Filistinli tutuklular
  meselesini gündeme getirmek için mühim fırsatlardır. Önceki
  noktaların yanı sıra, bunu başarmak için İsrail işgaliyle yapılan
  herhangi bir takas anlaşmasının, Filistin halkı için ulusal bir
  başarıyı temsil ettiği gerçeğine odaklanılabilir. Nitekim bu başarı
  da Filistin direnişi sayesindedir. İşte bu yüzden bu anlaşmalarla
  serbest bırakılan esirlerin mücadeleleri, deneyimleri, sebatları ve
  dayanıklılıklarıyla ilgili hikayeler yayınlayarak, onları ulusal simgeler
  olarak sunmaya ihtiyaç vardır. Bu değiş-tokuş anlaşmaları, tüm
  dünyada işgal altında bulunan halkların kazanılmış haklarıyla ilgili
  benzer anlatılarla ilişkilendirilmelidir.
 • Filistinli esirler meselesinin medyada etkili bir şekilde yer alması,
  tipik bir şekilde gerginliklerin ve hadiselerin dönemleri için
  beklenen bir hazır olma haline ve bu konudaki tüm gelişmeleri
  takip etmeye sebebiyet verir. Bu durum, ilgili haberleri
  hazırlamak için verilen yayınsal önceliklerde ve haber alanında
  yansıtılmalıdır.
 • Esirler meselesine, Filistinlilerin bölgede yaşadığı durum ve
  gelişmeleri göz önüne alarak yaklaşmak önemlidir. Örneğin,
  protestolarda, grevlerde, gergin dönemlerdeki genel durumda,
  diğer faaliyetlerde ve küresel medyanın yoğun bir şekilde
  meseleye odaklandığı özel gün ve dönemlerde meselenin insani
  ve sosyal yönlerine dikkat çekilmelidir. Bir açıdan meseleye dikkat
  çekmek adına her yıl Nisan ayının 17’sinde Filistin Esirler Günü
  kutlanmalıdır. Aynı şekilde Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
  tutuklu kadınlara, eşlere ve annelere odaklanılmalı ve Çocuk
  Bayramı’nda tutuklu çocuklar ve aileleri gündeme getirilmelidir.
 • Gelişmeler ve yaşanan hadiseleri takip eden süreçte, tutuklular
  tarafından yapılan toplu açlık grevinin durma noktasına
  gelmesiyle meselenin canlı ve güncel kalmasını sağlamak adına
  medyanın ilgisi canlı tutulmalıdır. İlgisizliğin önlenmesi ve
  yenilenmiş bir ivme kazanmak adına meseleye halkın katılımı
  üzerinden haber sağlamak da oldukça önemlidir. Esir yanlısı
  olaylara olan ilginin düşmesinin ardından, gazeteciler ve medya
  uzmanları ilgili hikayeye, detaylara ve dosyalara ışık tutmaya
  çalışabilirler. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, olaylar
  sırasında esirlerle ilgili gelişme ve hadiseleri haber yapmaya
  odaklanırken; olayların durulmasının ardından medyanın
  önceliği, meselenin farklı açılarına, arka plandaki olaylara,
  detaylara ve hikayelere yönelik olmalıdır.

Esirlerin Açlık Grevi Haberleri Üzerine Medya Politikaları

Filistinli esirlerin açlık grevlerinin öncelikli olduğu düşünülürse,
özel bir medya stratejisine ihtiyaç olduğu aşikardır. Parmaklıkların
ardındaki halk dayanışmasını zayıflatmak için Filistinli esir
hareketinden faydalanmak, esirlerin ailelerini manipüle etmek
ve dedikodu ve yalan haberler yaymak İsrail medyasının çıkarları
doğrultusundadır. Bu durum ilgili gelişmeler bağlamında ele alınmalıdır. Açlık grevi yapan tutukluların bazılarının sağlık durumu ya da bir esirin şehit olmasına yol açan belli koşullar üzerinde durulabilir. İsrail hapishanelerindeki açlık grevlerini konu edinirken, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmak oldukça önemlidir:

 • Esirlerle dayanışma konusunda büyük adımlar atılmalı ve İsrail
  saldırısı yüzünden içinde bulundukları kötü koşullara uluslararası
  arenada dikkat çekilmelidir.
 • Esirlerin açlık grevi yapma amaçlarının altı çizilmeli ve uluslararası
  hukukta yer aldığı üzere hakları ve talepleri arasında karşılaştırmalar
  yapılmalıdır.
 • İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere karşı yapılan çeşitli hak
  ihlalleri ve onları açlık grevi yapmaya itmiş olabilecek sebepler
  tartışılmalıdır. Hücrelere yapılan ani gece baskınları, tecrit edilme,
  ziyaret haklarından mahrum bırakılma gibi zorbalığın ve hak
  ihlallerinin altı çizilmelidir.
 • İşgal devleti kaynaklarının, esirleri ve ailelerini çaresiz hissettirmek
  ve onları desteklemek için düzenlenen kampanyaları ve beraberlik
  duygusunu etkilemek amacıyla yaydığı yanıltıcı propaganda
  mesajlarına karşılık verebilmek çok önemlidir.
 • Filistinli Esirler Hareketi tarafından düzenlenen bu açlık grevlerinin
  tarihçesi üzerinde durulmalı ve haber yapılmalıdır. Dünyada yapılan
  diğer açlık grevleriyle bir karşılaştırması yapılmalı ve bu grevlerin
  işgale karşı yapılan bir mücadele aracı ve Filistinli tutuklular için bir
  hak talebi olduğu vurgulanmalıdır.

Medyanın Esirleri Farklı Açılardan Ele Alması

Esirler meselesi tek bir açıdan ele alınamayacak kadar çok yönlü bir meseledir. Esirler farklı yaşlardan ve farklı mesleklerden olup, işgal altındaki Filistin topraklarının farklı bölgelerinden gelmektedir.
Bu sebeple meselenin medyada temsilinde ince ayrıntılar büyük
önem taşımaktadır ve yayın sırasında bunları dikkate almak şarttır.
Aşağıda sıralanılan örnekler, bu farklı açıları sunmaktadır:

 • Uygulamalarına yönelik yasalar çıkaran işgal devleti İsrail‘in, henüz
  reşit olmayan gençleri ve çocukları tutuklanması ve esir etmesi
 • Tamamen demokratik yollarla seçilmiş Filistinli meclis üyelerinin
  tutuklanması
 • İşgal altındaki Kudüs’te düzenlenen tutuklama operasyonlarıyla
  tutuklanan, aileleriyle birlikte büyük baskılara maruz kalan ve
  şehirlerinden koparılmaya çalışılan Kudüslü esirlerin özel durumu
 • İsrail hapishanelerinde çocuklu annelerin tutuklanması ve
  hapsedilmesi ve bazı durumlarda hamile kadınların hapishanede
  zor koşullar altında doğum yapmaya zorlanması
 • İsrail işgali tarafından Filistinli esirlere uygulanan tıbbi ihmal
  politikası ve İsrail sağlık sisteminin, hemşire ve doktorlar da dahil
  olmak üzere, bu politikaya taraf olması
 • Alimlerin, akademisyenlerin ve bilim adamlarının tutuklanması,
  tutuklulukları süresince ve serbest kaldıktan sonra yaşadıkları
  mücadelelerin vurgulanması
 • Yaşlı ve hastaların tutuklanması ve temel hizmet ve ihtiyaçlardan
  mahrum bırakıldıkları cezaevlerinde çektikleri sıkıntılar
 • Vatandaşların hiçbir suçlama ya da delil olmaksızın idari gözaltı ve
  tutuklamaya tabi tutulmaları
 • İsrail hapishanelerinde tutuklulara işkence edilmesi ve maruz
  kaldıkları fiziksel istismarın teşhir edilmesinin yarattığı etki

Filistinli Esirlerin Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi

 • İsrail işgal yetkilileri tarafından Filistinlilerin tutuklanması ve cezalandırılması konusunda alınan önlemler, en başta 1948 tarihli Evrensel
  İnsan Hakları Beyannamesi olmak üzere 1949 tarihli Cenevre Anlaşması‘nı
  ve birçok uluslararası insan hakları kararlarını ihlal etmektedir.
 • İsrail hapishanelerindeki tutuklular, uluslararası hukukta “savaş esirleri”
  olarak kabul edilmektedir. İşgal devleti yıllardır onların “güvenlik esirleri”
  olarak adlandırılması için uğraşmakta ve böylece (işgal edici bir güç
  olarak) bu kişilere karşı sorumluluk ve mecburiyetlerinden kaçınmayı
  ve esirlere yaptıkları hak ihlallerinin savaş suçu olarak sınıflandırılmasını
  isteyen uluslararası çabaların önünü kesmeyi amaçlamaktadır.
 • Burada Filistinli esirlerin insani ve hukuki anlamda en önemli haklarına
  dikkat çekmekte fayda vardır. Meseleyi haber yapmak isteyen medya
  kuruluşlarının da bunlara özel bir önem vermesi gerekmektedir. İsrail’in
  ihlal etmekte olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

  Özgürlük ve haysiyet hakkı İbadet etme ve bu iş için tahsis
  edilmiş yerlerde spor yapma hakkı
  İşkenceye karşı korunma hakkı Hapis süresi bittikten sonra
  serbest kalma hakkı
  Esirlerin savunma, hukuki yardım, avukatlardan tavsiye
  alma ve kendilerine karşı
  yapılmış suçlamalar hakkında bilgilendirilme hakkı
  srailliler ve Filistinliler arasında
  yapılan her anlaşmanın bir parçası
  olarak özgürlüğe ulaşma hakkı
  Adil olarak yargılanma ve yasal bir şekilde kurulmuş bir mahkemeye
  çıkma hakkı
  Ceza çekildikten sonra sürgün
  edilmeme ve evlerine dönebilme
  hakkı
  İsrail’in içinde değil de işgal altındaki bölgelerde cezalarını çekme hakkı Mali ihtiyaç ve ödeneklere erişim
  hakkı
  Sağlıklı beslenme hakkı Kişisel eşyaların el konulmadan
  saklanabilmesi hakkı
  Dış dünyayla iletişim kurma hakkı Hücrelere yapılan baskınlara,
  fiziksel şiddete ve göz yaşartıcı
  gaza maruz kalmama hakkı
  Lise ve üniversite eğitimine devam etme hakkı Çıplak bırakılarak arama
  yapılmaya maruz kalmama hakkı
  Yılda iki kez yeni kıyafet alma hakkı Şehit olmuş tutukluların
  naaşlarının ailelerine iade edilme
  ve din ve geleneklerine uygun
  olarak gömülme hakkı
  Uygun tıbbi tedavi alma ve düzenli kontrollerden geçme hakkı Kilit altında tutulmama ve
  suçlularla beraber tecrit edilmeme
  hakkı
  Taleplerinin yerine getirilmesi için açlık grevine devam etme hakkı Ayda iki kere düzenli ziyaret
  edilebilme hakkı
  Güvenlik ve mahremiyet hakkı Temiz hava alabilmek için, cezaevi
  avlusunda her gün bir miktar
  zaman geçirebilme hakkı
  Aynı yerde tutuklu oldukları durumlarda, diğer aile üyeleriyle
  görüşme hakkı
  Yemek hazırlama hakkı

Haber Kaynağı Kullanım Politikası ve Esirlerin Bilgilerine Erişme

Medya, esirler meselesini ele alırken, öncelikle çeşitli yollarla geniş kapsamlı, etraflı ve güvenilir kaynaklara dayanmalıdır. Burada haber kaynaklarının nasıl seçileceğine dair birkaç belirleyici etmen sunulmaktadır:

 • Bilgi konusunda mümkün olduğunca güncel Filistin kaynaklarına
  başvurulmalı, esirlerin avukatları, aileleri ve müdafaa cemiyeti gibi
  birincil kaynaklarla doğrudan iletişim içinde olmaya çalışılmalı ve
  olaylar, gerçekler, mahkemeler ve hapishane ve ıslahevlerinden
  tahliyeler yakından takip edilmeli ve yerinde inceleme yapılmalıdır.
 • Profesyonel yetkinlik ve dürüstlükleriyle ve Filistin meselesinin
  haklılığına olan inançlarıyla bilinen uzmanlaşmış medya
  kuruluşlarından gelen bilgilere ve tanınmış sosyal medya
  sayfalarındaki güvenilir kaynaklara başvurulmalıdır. Ancak
  bu kaynaklardan gelen bilgiler de süzgeçten geçirilmeli ve
  doğruluklarından emin olmak için çeşitli yöntemler kullanmak
  ihmal edilmemelidir.
 • Adam kaçırma, sorgu, mahkeme, tutuklama vb. haberler hakkında
  bilgi edinmek için sadece uluslararası haber kaynakları ve büyük
  geleneksel haber ajansları ile sınırlı kalınmamalıdır.
 • Esirler meselesi hakkında Filistin yetkili makam ve mercilerinden,
  kamu kuruluş ve komisyonlarından, Filistin’de faal olan hak ve
  sivil toplum kuruluşlarından ve Filistinli gruplara bağlı ilgili diğer
  kuruluşlardan bilgi edinilmelidir. Aynı zamanda söz konusu bu
  kurum ve kuruluşların güvenilirlik, itibar, nitelik ve yetkinlikleri
  açısından da dikkatli ve özenli olunmalıdır.
 • Bağımsız çalışmaları ve çalışmalarını yönlendiren herhangi bir
  siyasi yönlendirme olmaması ön koşuluyla, uluslararası kurum ve
  kuruluşlardan esirler hakkında bilgi toplanmalıdır. Ayrıca periyodik
  olarak yapılan uluslararası toplantılardan (mesela Cenevre merkezli
  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi), imkan dahilindeki ilgili
  bilgiler alınmalıdır.
 • Diğer güvenilir kaynaklar arasında esirler meselesiyle ilgilenen ve
  bu hususta yaptıkları çalışmalarla, yazdıkları kitaplarla ve verdikleri
  özel demeçlerle bilinen uzmanlar ve araştırmacılar vardır. Eski
  esirler de bu konudaki ana kaynaklardandır; hatta aralarından
  bazıları esirler meselesinde uzman olarak kabul edilmektedir.
 • En son gelişmelerden, olay ve faaliyetlerden, Filistinli esirlerin
  haklarını savunanların bireysel olduğu kadar kamusal çabalarından
  da haberdar olunmalıdır. Bu grubun içerisine verilen destekleyici
  ifadeler, haberler, dilekçeler ve bu hususta düzenlenmiş
  kampanyalar kadar hem Filistin’in içinde hem de dışında bulunan
  diğer tüm destekçiler dahildir.

Esirler Konusunda İsrail Haber Kaynaklarının Kullanımı

Bu el kitabı, İsrail şiddetinin ve savaşların boyunduruğu altında yaşayan Filistinlilerin hayatlarını yansıtan küresel medya söylem ve içeriğine yeni bir anlam ve bağlam açan birtakım medya politikası sunmaktadır. Bu politikaların şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • İsrail işgal güçleri kampanyaları üzerine periyodik raporlar
  yayınlamakta ve evlere baskınlar düzenleyip, Filistinli şehir, köy,
  kasaba ve mahallelerde tutuklamalar gerçekleştirmektedir.
  Kendilerini ise medyaya yaşanan bu olaylar ve hemen her gün
  gerçekleşen tutuklamalar hakkında bir bilgi kaynağı olarak
  sunmaktadır. Ancak bu tür haberler isimler ve rakamlar açısından
  doğrulanmalı ve diğer kaynaklarla da desteklenmelidir. Daha önce
  de belirttiğimiz gibi, haber kaynaklarının çeşitliliği ve salt İsrail
  medyasından alınan bilgilere dayanılmaması önemlidir.
 • Sadece işgal devleti İsrail’in Filistinli esirler hakkında yayınladıklarını
  kullanmamak, haber metinlerini sorgusuz sualsiz kabullenmemek
  ve doğrulama yapmadan, diğer İbrani kaynaklardan alakalı bilgileri
  tercüme etmeden ve olayların İsrail’de kaleme alındığı gerçekliğini
  ve kullanılan terminolojiyi incelemeden, bu haberleri ya da bu
  haberlerin bir kısmını yayınlamamak gereklidir. Haber içerikli yayın
  politikalarının, İsrail iddialarını yansıtan ifadeler ve tanımlamalardan
  ari olması şarttır.
 • İsrail işgal yetkilileri ve medya kuruluşları belirli aralıklarla, esirlerle
  yapılan sorguları ve bazı soruşturmalar ile ilgili iddiaları içeren
  haber metinleri yayınlamaktadır. Bu tarz haberlerle ilgilenirken
  bu haberlerin güvenilir olmadığı, içlerinde farkedilmeyen ve
  yanlış yönlendirici kısımlar olabileceği gerçeğinin farkında olmak
  gerekmektedir. Dolayısıyla bu tarz haberlerde bahsedilen bilgilerin
  herhangi bir şekilde yeniden yayınlanması için kapsamlı bir
  editoryal incelemeden geçmesi gereklidir.
 • İsrail haber kaynaklarından gelen metin ve görüşleri alıntılarken,
  bazı terimlerin çeviri ve düzenleme yoluyla değiştirilmesi yerinde
  olacaktır. Örneğin, “İsrail Savunma Güçleri” (IDF) yerine “İsrail
  İşgal Güçleri” (IOF) kullanılmalıdır ya da bu ifade ve terimlerin
  kullanımının normalleştirilmesini önlemek adına parantez içinde
  açıklayıcı bilgi verilmesi gerekir. Yine de metinlerin genel anlamını
  aktarmanız ve doğrudan alıntılardan kaçınmanız önerilir.

Esirlerle İlgili Haber Yapılırken Kullanılan Medya Söylem ve İfadelerinin İncelenmesi

 • Filistinli esirler meselesiyle ilgili haberler, genelde İsrail işgal
  devleti ve propaganda örgütleri tarafından çıkarılmış, rahatsız
  edici ve yanlış yönlendirici ifade ve söylemler içermektedir.
  Bunun yerine esirler meselesini destekleyen alternatif kelime ve
  deyişler kullanılmalıdır. Örneğin, “terör eylemi”, “terör grupları”,
  “güvenlik esiri” ve “resmi yönetim” gibi kullanımlar sırasıyla, “direniş
  operasyonu”, “direniş grupları”, “esir” ve “işgal gücü” ya da “işgal
  ordusu” olarak değiştirilmelidir.
 • Gazeteciler ve medya uzmanları, bir işgal gücü olan İsrail’e karşı
  duyarlılığı normalleştiren ifade ve terimlerden de kaçınmalıdır.
  “Savunma güçleri”, “polis güçleri”, “tutuklama” ve “esirler” gibi
  ifadelerden ziyade “işgal güçleri”, “işgal polisi”, “adam kaçırma” veya
  “alıkoyma” ve “savaş esirleri” gibi alternatif ifadeler kullanılmalıdır.
 • İsrail’in Filistin bölgeleri için ürettiği isimleri kullanmaktan kaçınmak
  gerekir. Bu isimleri illa kullanmak gerekiyorsa, o zaman yanlarına bu
  yerlerin orijinal isimleri de eklenmelidir. Örnek vermek gerekirse,
  Yahudiye ve Samarya Bölgesi (Batı Şeria), Samarya (Batı Şeria’nın
  kuzeyi), Güvenlik Duvarı (Ayrılık, Ayrım veya Apartheid Duvarı) bu
  uygulamalar arasında zikredilebilir.
 • Medya kuruluşları, esirlerle ilgili haber yaparken, yanlı İsrail söylemi,
  deyişi ve ifadeleri yerine uygun alternatifler bulmada ve bunların
  kullanımını artırmada önemli bir rol oynayabilir. Bu alternatifler aynı
  zamanda, “idari gözaltı” (mahkeme ya da suçlama yapılmaksızın
  tutuklanma) örneğinde olduğu gibi, ilaveli ve açıklayıcı bilgiler
  vermede de kullanılabilir.

Esirlere Yönelik Görsel İçerik Üretimi ve Medya Politikaları

 • Görsel materyallerin azlığı, medyada esirlerle ilgili haber
  yapılırken karşılaşılan en büyük zorluklardan biridir. Bunun
  sebebi ise çoğunlukla İsrail işgal yetkilileri tarafından dayatılan
  ve esirlerin hapis koşullarının yayınlanmasına yönelik getirilen
  haber yasağı ve hapislerdeki esirlerin fotoğraflanmasına ilişkin
  ciddi kısıtlamalardır. Dolayısıyla görsel ögelerle ilgilenirken birkaç
  noktanın dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar;
 • Başta kısa film, belgesel ve çizgi roman olmak üzere esirleri
  destekleyen görsel yapımların üretilmesi için profesyonel yardım
  almak gerekmektedir.
 • Medya, esirlerin ve hapislerdeki açlık grevlerinin İsrail işgali
  tarafından yayına verilen resim ve görüntülerin gerçekliğini
  doğrulamaya özen göstermeli, kullanmadan önce sahte olup
  olmadıklarından emin olmalı ve dahası bu görsellerin içeriğine
  bağlı kalmamalıdır. Dijital doğrulama standartlarına göre, sosyal
  medya sayfalarında yayınlanan resim ve videoların güvenilirliğine
  dikkat etmek de çok önemlidir.
 • Medya, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin, esaret
  altındaki zor koşullarından hak ihlallerine uzanan mücadeleleri
  ve durumlarını doğru bir şekilde yansıtan resim ve görüntüleri
  dikkatli bir şekilde seçmelidir. Görüntülerin doğru olup olmadığı
  konusunda eski esirlere danışılarak, üzerlerine açıklayıcı notlar ve
  bilgiler eklenebilir.
 • Esirlerle ilgili görsel ögelerin azlığı sorununu aşmak için İsrail
  hapishanelerindeki hapis koşullarını vurgulamak, bunun için
  de yaratıcı sanat dallarından faydalanmak gerekmektedir. Aynı
  şekilde birçok Filistinli esir hakları kuruluşları kütüphanelerinde
  bulunabilecek resim ve içeriklerden faydalanılması mümkündür.
 • Bilgiyi görselleştiren veri grafikleri, gerçekleri kolay ve net bir şekilde
  sunabilmek için önemli araçlardır. Filistinli esirler meselesi üzerine
  yapılmış belgesel ve istatistiksel veriler de aynı şekilde önemlidir.
  Veriler ve grafikler kullanılırken, meselenin insani ve duygusal
  yönüne odaklanılmalı ve bir denge çerçevesinde ele alınmalıdır.
  Esirleri istatistiksel verilere indirgemekten kaçınmak için habere
  şahsi hikayeler, sembolik boyutlar, yüzler, isimler ve resimli içerikler
  eklenmelidir.

Aktif Olarak Esirleri Destekleyen Kampanyaların Başlatılması ve Bunların Haberlere Yansıması

 • İlgili gazeteciler ve medya kuruluşları, Filistinli esirler meselesini
  savunan medya kampanyalarına dikkat etmeli ve bu olayları
  haber yapmaya odaklanmalıdır. Bu amaca ulaşmak için faydalı
  olabilecek bazı hususlar şu şekildedir:
 • Esirler meselesinde Filistinli medya kuruluşlarıyla ve konuyla
  ilgilenen kişilerle bilgi ve malzeme alışverişi yapılmalı ve
  profesyonel ve çözüm odaklı bir işbirliği içinde olunmalıdır.
 • Bu mesele üzerine özellikle de ilgili gelişme ve dönemler sırasında,
  farklı uydu kanalları vasıtasıyla canlı TV yayınları yapmak için belli
  gün ve saatler belirlenmelidir. Yapımcılar, ilgili taraflar ve medya
  kuruluşları arasında konuyla ilgili bilgi ve malzeme alışverişinde
  bulunulmalıdır.
 • Sosyal medya hashtagleri, esir yanlısı etkinlikler, dönemler ve
  kampanyalar ilgili medya kuruluşları aracılığıyla TV ekranlarında
  gösterilmelidir.
 • Medya kuruluşlarının esirleri desteklemek adına gönüllü bir katkısı
  olmalı ve TV ya da web sitelerinde reklamlar yayınlamak için alan
  açılmalıdır.
 • Gazeteciler ve aktif medya isimleri, sosyal medya vasıtasıyla
  esir yanlısı kampanya ve etkinliklere katılım göstermeli ve ilgili
  programların tekrarı sağlanmalıdır.
 • Esirler meselesine destek için medya destek hizmetleri, Filistinli
  taraflar, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli medya kuruluşları arasında
  çoklu ortaklıklar kurulmaya çalışılmalıdır.
 • Eski esirlerin ve hak savunucularının esirler meselesinde destek
  olacak bir rol oynayabilmeleri kendilerini medyada temsil
  edebilmeleri ve eğitim alabilmeleri için imkan sağlanmalıdır.
 • Esirler meselesi alanında gazeteciler ve medya uzmanları için özel
  eğitim teşvik edilmelidir. İlgili taraflara eğitim faaliyetleri ve atölye
  çalışmaları düzenlenmelidir.