Polisi Umum Media dalam Hal Melibatkan Palestin

Isi kandungan

Polisi umum media dalam membincangkan hal melibatkan Palestin

Polisi media mengenai pendudukan haram Israel

Polisi media dalam wacana global mengenai Palestin (1)

Polisi media dalam wacana global mengenai Palestin (2)

Polisi media dalam memberi sokongan kepada Palestin melalui media digital

Polisi media mengenai kandungan dan format media

Polisi media tentang wacana media secara global semasa perang dan tunjuk perasaan

Polisi Umum Media dalam Hal Melibatkan Palestin

Garis panduan wartawan dan institusi media

Polisi umum media dalam membincangkan hal melibatkan Palestin

Buku panduan ini mencadangkan elemen dan mekanisma yang boleh digunakan pihak media serta wartawan bagi membincangkan hal berkaitan Palestin. Berikut adalah antara perkara yang dicadangkan:

 • Hal Palestin dan isu pendudukan haram Israel haruslah dibincangkan secara realistik dan menyeluruh, sebagai contoh; Ini ialah sebuah pertempuran bagi membebaskan negara daripada pengaruh kongkongan kuasa penjajah yang berterusan. Palestin ialah sebuah negara yang telah lama menderita akibat Nakba (malapetaka) di samping bergelut dengan isu pelarian selama beberapa dekad. Warga Palestin ialah orang yang mempertahankan nasib mereka sendiri dan berjuang mendapatkan kebebasan agar tidak menjadi pelarian di tanah air sendiri. Mereka turut menuntut agar prinsip martabat dan keadilan manusia dapat ditegakkan.
  Justeru, ini bukan konflik tentang perbezaan pendapat dalam
  suatu perbincangan atau rundingan, tetapi Palestin berhadapan
  dengan keganasan dan pencerobohan yang tidak boleh diterima
  sama sekali.
 • Israel ialah sebuah entiti haram di rantau ini, bukanlah entiti awam
  atau demokratik. Maka, Israel harus dirujuk sebagai ‘penjajahan
  Israel’, ‘penjajahan Zionis’, ‘penempatan/pendudukan haram israel’, ‘negara aparteid,’ ‘negara rasis’ atau mana-mana istilah yang membawa maksud yang sama pada konteks yang sesuai. Ini bedasarkan kepada pucuk pangkal isu, fakta sejarah dan prinsip undang-undang antarabangsa yang gagal dipatuhi oleh Israel  Selain itu, ia juga merujuk kepada ciri pembentukan negara Israel yang bersifat perkauman, mitos dan bersandar kepada maklumat yang salah.
 • Hal mengenai Palestin perlu diberi ruang separa kekal untuk dibincangkan di semua peringkat dalam mana-mana institusi media. Hal ini perlu dikupas dengan berhati-hati agar dapat difahami dan diterima oleh masyarakat seluruh dunia merentasi pelbagai budaya dan bahasa.
 • Terminologi yang dipromosikan oleh propaganda penjajah perlu
  dielakkan, sebaliknya istilah tepat yang promosikan perjuangan
  Palestin perlu digunakan, sebagai contoh:* Istilah ‘tembok keselamatan’ tidak boleh digunakan sebaliknya
  dirujuk sebagai ‘tembok pemisah kaum’ atau ‘tembok
  perluasan jajahan Israel’ atau ‘tembok apartheid’.
  * Istilah ‘tindakan sabotaj’ atau ‘serangan pengganas’ tidak
  wajar digunakan sebaliknya dirujuk sebagai ‘tindakan untuk
  mempertahankan hak’
  * Istilah ‘warga Israel Arab’ adalah tidak tepat. Mereka harus
  dirujuk sebagai ‘warga Palestin 1948’, atau ‘warga Palestin di
  tanah rampasan pada tahun 1948’
 • Sempadan geografi Palestin adalah sempadan bersejarah yang
  diakui kewujudannya di bawah Mandat British (Sejarah Palestin)
  dengan keluasan 27000 km persegi.
 • Institusi media dan akademik perlu memberi fokus terhadap
  penambahbaikan wartawan, meningkatkan kemahiran mereka
  agar dapat menggalas tanggungjawab dalam merungkai hal
  melibatkan Palestin secara konsisten dan mendalam.
 • Hak penduduk Palestin untuk mempertahankan diri dan
  menentang penjajahan perlulah ditekankan. Media perlulah
  membezakan penggunaan perkataan penentangan dan
  ‘keganasan’ supaya jelas kerana kesalahan kegunaan kedua-dua
  perkataan ini boleh memberikan intepretasi yang salah. Perhatian
  khusus perlulah diberikan kepada isu seputar rakyat Palestin dan
  hak mereka seperti:* Hak untuk menentang.
  * Hak untuk kembali ke tempat asal.
  * Hak untuk menentukan hala tuju diri.
  * Hak untuk menetap di negara yang merdeka dengan Baitul
  Maqdis sebagai ibu negara.
  * Hak untuk beribadat dalam kepercayaan masing-masing di
  tempat suci Islam dan Kristian.
  * Hak kebebasan bersuara.
  * Hak menyertai politik.
  * Hak kebebasan untuk berkumpul dan membentuk kumpulan
  politik dan sosial.
  * Hak untuk bebas dari penjara.
  * Hak kebebasan media.
  * Hak untuk membentuk pergerakan.
  * Hak mendapatkan pendidikan.
  * Hak untuk hidup bebas dan mendapatkan kebahagian.
  Seperti yang telah disepakati dalam perjanjian dan konvensyen
  antarabangsa.
 • Hal mengenai Palestin seharusnya tidak hanya dipandang sekadar
  kesan daripada konflik politik, ideologi, mazhab mahupun etnik.
  Status dan isu Palestin perlulah dipandang sebagai isu mengenai
  agama, dan kemanusiaan secara menyeluruh dan bukannya
  sekadar menjadi alat untuk berselisih pendapat dalam politik.
 • Hal Palestin harus dilihat sebagai isu kemanusiaan yang perlu
  diberitakan kepada umum. Liputan tidak boleh tertumpu pada
  unsur-unsur «sekadar berita» yang menjadikan hal berkaitan
  Palestin hanya sekadar berita jenayah tempatan di “Israel”.
  Sebaliknya berita perlu memberi fokus tentang keadaan rakyat
  Palestin, kekejaman, dan kesengsaraan yang terpaksa ditanggung
  oleh masyarakat Palestin. Antara suara yang boleh diperjuangkan
  ialah:
  * Penahanan kanak-kanak
  * Pengeboman orang awam yang tidak bersenjata
  * Serangan terhadap warga tua
  * Penahanan kaum wanita dan ibu yang baru melahirkan
  * Membakar rumah dan tumbuh-tumbuhan
  * Kemiskinan akibat pendudukan haram
  * Penindasan di pos kawalan
 • Masyarakat antarabangsa perlulah berasa bertanggungjawab
  untuk menghentikan ketidakadilan yang terpaksa ditanggung
  oleh warga Palestin yang menjadi mangsa kepada senario pilih
  kasih dalam politik. Ketidakadilan yang berlaku di peringkat global
  adalah satu isu yang serius. Ini menjadi tanggungjawab bersama
  untuk memperjuangkan keadilan, menamatkan pendudukan
  haram, dan melindungi hak rakyat dan negara.
 • Liputan perlulah mengukuhkan perpaduan nasional Palestin dan
  mempromosi untuk bersama-sama menentang pendudukan
  haram. Mana-mana isu yang jelas boleh memecahbelahkan
  haruslah dielakkan. Perbezaan pendapat perlulah diraikan
  dengan membuka ruang untuk dialog dan sesi kritikan yang
  membina asalkan tidak bercanggah dengan tujuan asal iaitu untuk
  memastikan hak masyarakat Palestin terpelihara.
 • Media bertanggungjawab untuk mendedahkan kekejaman, dan
  jenayah penjajahan terhadap rakyat Palestin dengan menyemak
  semula fakta sama ada dari peringkat setempat, serantau mahupun
  secara global.
 • Wartawan dan institusi media perlulah meneliti fakta dan skeptikal
  terhadap hal Palestin yang diterbitkan oleh media perdana atau
  antarabangsa. Kandungan yang salah dan palsu perlu dikenal
  pasti, dan respon yang professional perlu diberikan.

Polisi media mengenai pendudukan haram Israel

Bersandarkan kepada prinsip untuk tidak mengiktiraf pendudukan Israel termasuklah sistem politik dan undang- undang yang diguna pakai mereka, dan dalam konteks menyokong Palestin, berikut adalah cadangan polisi untuk
media melaporkan isu mengenai pendudukan Israel:

 • Tiada dokumentasi dan pengiktirafan rasmi mengenai
  pendudukan Israel dan sempadan kawasan yang dibangunkan
  Israel. Jika kita lihat pada sempadan de facto, dinasihatkan untuk
  menggunakan istilah “Penempatan Palestin 1948”, atau “wilayah
  Palestin yang dijajah pada tahun 1948”.
 • Kekejaman jenayah pendudukan haram Israel, dan keganasan yang
  dilakukan oleh intitusi dan peneroka haram terhadap penduduk
  Palestin perlu ditekankan dengan cara menggambarkan
  kezaliman penjajahan dan mempertimbangkan sensitiviti
  khalayak. Ini termasuk:
  * Hukuman kolektif.
  * Pengeboman sembarangan.
  * Pengepungan.
  * Pembunuhan yang disengajakan.
  * Penahanan sesuka hati.
  * Serangan terhadap kanak-kanak, wanita dan orang tua.
  * Penyiksaan.
  * Siksaan menyebabkan kecatatan kekal.
  * Keganasan terhadap orang awam.
  * Keganasan terhadap tempat ibadah.
  * Rampasan tanah.
  * Membakar tanaman.
  * Pelanggaran hak asasi manusia.
 • Sangat penting untuk memahami bahawa peneroka haram
  Israel bukanlah warganegara/rakyat. Mereka bersenjata yang
  berkhidmat di ketenteraan penjajah, tinggal di penempatan
  haram iaitu asalnya kawasan masyarakat Palestin malah tinggal
  dalam kalangan penduduk Palestin.
 • Media dinasihati untuk tidak melayan mana-mana figura dalam
  kalangan penduduk haram Israel dan tokoh Zionis. Selain itu,
  media juga dinasihatkan untuk mengelakkan siaran langsung
  sidang akhbar tokoh-tokoh yang menyokong dasar pendudukan
  haram Israel. Para wartawan dan editor juga boleh memainkan
  peranan masing-masing dalam membincangkan isu ini di dalam
  program dan berita mereka bergantung kepada polisi editorial
  setiap institusi media.
 • Media dinasihatkan untuk memberi perhatian yang khusus
  terhadap kandungan, terma dan perkataan yang digunakan
  dalam tulisan yang diterbitkan. Tulisan dan berita yang dihasilkan
  perlulah disemak semula bagi mengelakkan unsur berat sebelah
  dan wujudnya pengaruh propaganda penjajahan Israel. Perlulah
  dibincangkan dengan piawai yang profesional termasuklah
  (tetapi tidak hanya terhad kepada) penerangan dan definisi terma
  tertentu yang digunakan.
 • Membuat liputan media tentang kempen memboikot negara
  penjajahan Israel yang dianjurkan secara global, dan juga cara
  kempen perlu diperjelas dengan baik. Dengan ini, masyarakat
  awam boleh turut serta menjayakan kempen tersebut dan hasil
  kempen boikot boleh dicapai.

Dünya Genelinde Filistin Meselesine Yönelik Söylemler Üzerine Medya Politikaları (1)

Setelah mengambil kira beberapa perkara seperti yang telah dibincangkan, berikut ialah cadangan untuk menambah baik perbincangan mengenai hal Palestin yang perlu diberi perhatian dalam piawaian polisi media:

 • Media boleh menghasilkan bahan dalam laporan dengan
  menggunakan pelbagai cara yang sesuai kepada seluruh masyarakat
  dunia. Media boleh menghasilkan bahan yang merangkumi
  pelbagai format; gambar, lukisan, karikatur, muzik, lagu-lagu
  berkenaan Palestin dalam pelbagai bahasa. Cara ini penting untuk
  memenangi hati dan fikiran orang ramai tentang budaya, agama,
  etnik, suasana dan sejarah rantau ini. Cara ini juga sebenarnya
  sangat penting untuk memenangi hati golongan elit politik, sosial,
  dan para intelektual media yang wujud untuk mempengaruhi
  sesebuah komuniti.
 • Selain itu, media boleh menyertai mana-mana festival media
  antarabangsa dan menyelitkan hal mengenai Palestin sebagai salah
  satu kandungan. Selain itu, media juga boleh menekankan sisi lain
  masyarakat Palestin seperti bakat dan kebolehan rakyat Palestin
  dalam pelbagai bidang. Ia juga perlu disusuli dengan inisiatif lain
  seperti projek dan program berkenaan Palestin selain memastikan
  kandungan yang dipersembahkan kepada khalayak tidak
  bercanggah dan prinsip kebebasan bersuara atas nama keadilan.
 • Media patut mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan global dalam
  setiap wacana yang dibahaskan dan menjadikannya agenda utama
  untuk dibincangkan oleh media-media di dunia. Selain itu, media
  boleh memperjuangkan hak Palestin untuk melibatkan diri dalam
  acara penting dunia seperti sukan antarabangsa atau mana-mana
  festival keseniaan.
 • Selain itu, hubungan yang baik antara wartawan Palestin dan
  organisasi media patut dipergiatkan. Jika hubungan komunikasi
  dan kerjasama lebih erat, maka liputan dan hal tentang Palestin
  akan lebih mudah untuk diutarakan dalam media arus perdana
  peringkat global.
 • Mengetengahkan isu Palestin pada hari sambutan yang khusus
  atau berkala seperti pada tarikh memperingati peristiwa Nakba,
  Hari Tahanan, atau apa-apa perkara khusus yang lain seperti yang
  berkaitan tentang ibu, wanita, kanak-kanak, isu kebebasan bersuara,
  memperjuangkan hak mereka yang tidak bersalah, isu alam sekitar
  dan sebagainya. Hal ini akan dapat menonjolkan bahawa hal
  Palestin turut relevan dalam semua keadaan.
 • Maklumat yang jelas perlulah disalurkan kepada orang awam
  yang tinggal di luar Palestin agar masyarakat dunia memahami
  masalah yang dialami mereka. Bagi mengelakkan maklumat yang
  bercanggah tentang punca masalah yang berlaku, media boleh
  mengaitkan beberapa isu dengan latar belakang dan sejarah di
  Palestin untuk membantu mereka lebih memahami isu ini dengan
  lebih baik.
 • Perhatian yang penting juga perlu diberikan dalam usaha
  menyangkal propaganda yang mengelirukan dalam laporan media
  antarabangsa. Usaha ini dilihat penting dalam memerangi kempen
  penyelewengan dan hasutan mulut ke mulut oleh beberapa pihak
  yang mempunyai kepentingan tertentu.

Polisi media dalam wacana glob- al mengenai Palestin (2)

Dalam usaha untuk membawa sebuah wacana tentang Palestin ke peringkat global, perhatian yang khusus perlu diberikan kepada kandungan perbincangan dalam dimensi antarabangsa sebagai tambahan kepada beberapa perkara yang turut dibahaskan:

 • Perpaduan antara masyarakat Islam, Kristian dan Yahudi Palestin
  dalam menolak penjajahan dan komitmen mereka terhadap hak
  kebangsaan.
 • Perjuangan dan penentangan rakyat Palestin adalah semata-mata
  untuk menolak penjajahan dan bukanlah berkaitan perbezaan
  agama atau kebencian kepada etnik tertentu. Tambahan pula,
  umum mengetahui konsep membenci Yahudi yang dikenali
  sebagai antisemitik, tidak sama sekali mewakili masyarakat
  Palestin. Kondep ini malah sangat asing dan berbeza dengan
  sejarah orang Arab dan Muslim yang dari dahulu menghormati
  kewujudan orang Yahudi dan rumah ibadah mereka untuk hidup
  bersama-sama.
 • Sebarang kenyataan politik yang dikeluarkan berkenaan rakyat
  Palestin haruslah berdasarkan kepada prinsip keadilan yang tidak
  mungkin dapat dicapai tanpa berakhirnya penjajahan dan hak
  kewarganegaraan Palestin yang tidak dikembalikan.
 • Fokus pada sifat rasis di negara penjajahan yang dikategorikan
  sebagai model aparteid termasuklah:
  * Pembinaan tembok untuk memisahkan kaum di Tebing Barat.
  * Merampas kawasan Tebing Barat dan Baitul Maqdis dengan
  cara mereka alasan palsu demi menghalau penduduk Palestin
  dari bandar ke kawasan kampung.
  * Memberi kebenaran kepada peneroka haram untuk masuk ke
  tanah dan kawasan milik orang Palestin.
  * Meluluskan undang-undang diskriminasi.
  * Mengamalkan diskriminasi institusi terhadap rakyat Palestin.
 • Tonjolkan kumpulan sosial dalam masyarakat Palestin yang
  pelbagai seperti wanita, orang tua, kanak-kanak, orang kurang
  upaya, tidak ketinggalan juga golongan pakar dan profesional. Perlu
  juga menonjolkan pola hidup masyarakat Palestin yang terseksa
  untuk tinggal di bawah polisi Israel. Ini akan menyemarakkan lagi
  perasaan empati dan memperkuat perpaduan bukan sahaja di
  Palestin malah seluruh masyarakat dunia.
 • Media boleh membongkar bentuk-bentuk pelanggaran hak
  asasi manusia oleh penjajah Israel terhadap masyarakat Palestin.
  Perkara ini memerlukan dakwaan di mahkamah antarabangsa
  untuk mencapai keadilan. Selain itu, ini juga sangat penting untuk
  memberikan tumpuan kepada penyebaran maklumat, serta bahan
  laporan media yang relevan.
 • Media perlu menegaskan tanggungjawab masyarakat
  antarabangsa terhadap rakyat dan perjuangan Palestin. Perlu
  juga mengetengahkan fakta penglibatan Inggeris (dan beberapa
  negara barat lain) dalam timbulnya isu dan penderitaan rakyat
  Palestin di seluruh dunia. Selain itu, penting untuk menekankan
  mengenai sokongan kewangan dan moral berterusan yang
  ditawarkan oleh Amerika Syarikat dan Eropah kepada penjajahan
  Israel, yang secara langsung dan tidak langsung menjadi punca
  penderitaan rakyat Palestin.
 • Mengelakkan kaedah wacana mobilisasi yang tidak sesuai, yang
  mungkin disalah anggap sebagai hasutan kepada keganasan.
  Penting untuk diingat bahawa setiap khalayak memerlukan
  wacana yang berbeza; apa yang sesuai dengan khalayak Muslim
  tidak semestinya sesuai dengan komuniti bukan Muslim, dan apa
  yang sesuai dengan golongan intelektual mungkin tidak sesuai
  dengan golongan lain.

Polisi media dalam memberi sokongan kepada Palestin melalui media digital

Dasar dan polisi umum kandungan media terhadap hal Palestin adalah konsisten seperti yang telah dinyatakan di dalam garis panduan ini. Namun, revolusi pembangunan teknologi dan digital perlu diambil kira cara yang paling berkesan untuk memenangi hati orang ramai. Berikut adalah beberapa polisi yang boleh dipatuhi semasa melaporkan hal Palestin secara digital:

 • Memastikan pengeluaran atau penerbitan media mengenai hal
  Palestin bersesuaian untuk diterbitkan di laman web dan rangkaian
  media sosial yang lain. Halaman, dan medium yang sesuai juga
  harus dibuat dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan
  penyebaran yang lebih luas.
 • Perlu untuk memahami ciri-ciri platform digital dan media sosial.
  Hal ini kerana, kandungan yang sesuai untuk sesuatu media sosial
  mungkin tidak sesuai untuk platform yang lain memandangkan
  setiap saluran mempunyai pengguna yang perlu dicapai dengan
  kaedah tertentu.
 • Perlu untuk memahami garis panduan sesuatu platform bagi
  memastikan akaun tidak disekat atau dibuang kerana melanggar
  beberapa peraturan dan polisi platform media tersebut. Selain
  itu, penting juga untuk mengambil kira sebarang tapisan yang
  dikenakan sebelum berkongsi maklumat mengenai Palestin.
 • Promosi dan iklan berbayar juga merupakan kaedah yang
  berkesan bagi menjangkau pengguna tertentu, memperluas
  dan mengekalkan pengguna yang sedia ada. Ini memerlukan
  pemahaman yang mendalam tentang emosi, budaya, gaya hidup,
  dan minat pengguna tempatan termasuklah minat penyokong
  perjuangan Palestin. Terutamanya penggunaan analitik dan data
  kajian tentang keterlibatan pengguna terhadap perjuangan
  Palestin ialah kaedah yang perlu dan berkesan untuk memetakan
  disposisi masyarakat secara global terhadap isu ini.

Polisi media mengenai kandungan dan format media

Garis panduan ini mencadangkan organisasi media perlu mengambil kira polisi yang berkait dengan kandungan dan format media semasa melaporkan hal berkaitan Palestin:

 • Memapar dan menekankan penderitaan yang dihadapi rakyat
  Palestin sebagai tindakan penentangan dan mempertahankan diri.
 • Memberi fokus dalam membongkar keganasan dan kekejaman
  penjajahan Israel terhadap rakyat Palestin terutama semasa
  perang dan pertempuran bersenjata. Penyampaian berita
  walaubagaimanapun haruslah mengambil kira sensitiviti khalayak
  agar tidak memberi kesan negatif terhadap psikologi mereka.
 • Sangat penting untuk media melaporkan tentang masyarakat
  Palestin daripada aspek yang pelbagai; politik, sosial, intelektual,
  budaya dan sisi kemanusiaan.
 • Memperkukuh cara untuk menyiasat kes-kes sensitif berkaitan
  jenayah bagi mendedahkan jenayah yang dilakukan oleh
  penjajahan Israel.
 • Media perlu mempelbagaikan penerbitan dan format dalam
  menyampaikan berita dan cerita kemanusiaan seperti; buletin,
  dokumentari, filem pendek, op-ed, artikel pendapat, kolum dan
  akhbar.
 • Kekal terbuka kepada masyarakat Palestin, intitusi antarabangsa,
  persatuan, dan parti – dan mengesyorkan intitusi media mereka
  untuk mengutarakan perjuangan masyarakat Palestin berdasarkan
  prinsip dan hak nasional.
 • Atas dasar perpaduan menentang penjajahan Israel, sangat
  penting untuk menghormati perbezaan pendapat yang wujud
  dalam masyarakat Palestin dan parti politik dalam menghadapi
  penjajahan. Elakkan daripada menunding jari atau menuduh
  mana-mana badan, parti atau individu sebagai pengkhianat.
 • Mewujudkan kembali idea bahawa rakyat Palestin adalah sebuah
  unit yang bersatu padu. Selain itu media juga diingatkan untuk
  memastikan keseimbangan dalam melaporkan mengenai rakyat di
  dalam dan luar Palestin (Palestin, kawasan pelarian dan diaspora).
 • Meneruskan laporan dan menerbitkan perkembangan yang
  berlaku di Palestin menerusi gambar dan rakaman video. Bahan
  yang diterbitkan ini perlulah mempunyai mesej yang kuat seperti
  insiden protes, penangkapan dan jenayah yang dilakukan. Visual
  seperti ini akan membuatkan penonton lebih memahami sesuatu
  isu tanpa memerlukan penjelasan yang terperinci.

Polisi media tentang wacana media secara global semasa perang dan tunjuk perasaan

Garis panduan ini mencadangkan polisi media terhadap perbincangan dan kandungan global yang menggambarkan realiti warga Palestin yang hidup di bawah tekanan perang dan pendudukan haram Israel:

 • Memberi fokus kepada isu kemanusiaan dan kisah yang terjadi
  kesan daripada serangan yang dilakukan terhadap penduduk
  Palestin dengan bahasa yang boleh menyentuh hati dan emosi.
  Selain menyatakan bilangan mereka yang mati syahid, cedera
  dan jumlah tahanan, media juga boleh meyatakan nama dan
  latarbelakang mereka, termasuklah menceritakan tentang ahli
  keluarga dan anak-anak mereka.
 • Disarankan juga untuk menggunakan visual seperti reka
  bentuk grafik, ilustrasi dan infografik yang menggambarkan
  perkembangan sebenar yang berlaku sekali gus menjadikan
  maklumat berkenaan lebih mudah difahami dan disebarkan.
 • Memastikan berita yang diperoleh adalah daripada sumber yang
  boleh dipercayai dan melalui naratif Palestin. Jangan sebarangan
  mempercayai dan mengambil sumber berita daripada tentera
  penjajahan Israel kecuali selepas dikaji dengan teliti. Selain itu,
  media disarankan untuk menyediakan ruang khas dalam platform
  media untuk isu-isu Palestin seperti muka hadapan akhbar, muka
  hadapan laman sesawang, tweet di laman media sosial.
 • Fokus kepada segala bentuk kerugian dan kerosakan yang terjadi
  akibat peperangan dan serangan terhadap rakyat Palestin. Media
  boleh menunjukkan realiti kehidupan masyarakat Palestin yang
  serba kekurangan dan bekalan keperluan asas yang terjejas akibat
  daripada keganasan Israel.
 • Media perlu menunjukkan penentangan Palestin ialah langkah
  untuk mempertahankan diri yang mana mereka sedang berhadapan dengan isu penghapusan dan pembunuhan beramai- ramai di bawah jajahan Israel. Penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Palestin tidak pernah bermaksud untuk menggalakkan peperangan malah mereka sangat berharap agar ia dihentikan.
 • Media boleh menonjolkan segala kelebihan dan kekuatan tentera Israel seperti memiliki peluru berpandu, pesawat, bom yang boleh menyebabkan kerosakan. Berita ini boleh disokong dengan gambar dan bahan media yang sesuai. Selain itu, jangan terlalu menonjolkan keupayaan penentangan dan potensi rakyat Palestin sebaliknya memaparkan cerita heroik mereka dalam mempertahankan diri.
 • Kaitkan berita senjata moden dan pesawat barat yang digunakan
  oleh pasukan penjajah Israel semasa peperangan dengan sokongan dan bantuan senjata Amerika.
 • Menggunakan istilah tertentu dalam menunjukkan betapa kejamnya Israel seperti melabelkan pengeboman dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan Israel sebagai tindakan pengganas dan tidak berperkemanusiaan.
 • Media boleh berkongsi berita yang ada di laman sosial mengikut
  kepada beberapa polisi yang telah digariskan atau menggunakan
  hashtag yang serupa untuk menyebarkan maklumat tentang
  pencerobohan Israel.