Buku Panduan Polisi Media Mengenai Pendudukan Haram di Tebing Barat

Isi Kandungan

Polisi Media Umum dalam Liputan mengenai Pendudukan Haram

Sumber Kewartawanan Mengenai Isu Pendudukan Haram

Isu mengenai Pendudukan Haram yang Memerlukan Perhatian Media

Pendudukan Haram dalam Pelanggaran Undang-Undang Antarabangsa, Piagam dan Resolusi Berkaitan

Kenalpasti Terminologi Tepat mengenai Isu Penerokaan Haram

Terminologi Palestin dalam Liputan Mengenai Penerokaan Haram

Buku Panduan Polisi Media Mengenai Pendudukan Haram di Tebing Barat

Buku panduan untuk media profesional, wartawan dan institusi media dalam liputan mengenai pendudukan haram di Tebing Barat yang diduduki

Polisi Media Umum dalam Liputan mengenai Pendudukan Haram

Berikut merupakan polisi media yang disarankan dalam liputan isu pendudukan haram di Tebing Barat yang diduduki:

 • Media perlu menganjurkan kempen khas untuk war-warkan isu
  penerokaan haram melalui berita; tradisional atau media moden. Isu
  perlu diketengahkan sebagai isu utama dalam konflik penjajahan
  Israel ke atas Palestin. Ini sesuai dengan tanggungjawab informasi
  media untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang
  bahaya rancangan dan kesan penerokaan haram Israel terhadap
  penduduk Palestin.
 • Usaha untuk melumpuhkan rancangan penerokaan haram,
  dengan mengaitkannya dengan fasa-fasa dan sejarah penjajahan
  Israel di Palestin, sambil menyangkal tuduhan Zionis sama ada
  daripada perspektif agama, sejarah atau undang-undang.
 • Tujuan utama penerokaan haram Israel adalah untuk mencabul
  hak-hak rakyat Palestin, mengusir mereka, merampas harta mereka
  dan menyiksa. Oleh itu, media disarankan untuk fokus pada sudut
  kemanusiaan; ramai penduduk Palestin yang terkoban, mangsa
  kepada penempatan haram dan semua yang terkesan. Gambaran
  kepada realiti penduduk Palestin dapat menjelaskan lagi kisah
  sebenar, kesan daripada penerokaan haram Israel.
 • Menggabungkan wacana media dan naratif Palestin mengenai isu
  penempatan haram, sambil mengemukakan wacana novel dan
  cara moden. Kandungan penyampaian disarankan untuk dapat
  mencipta pengaruh kepada pembaca, berdasarkan polisi media
  yang dipersetujui.
 • Media perlu memberi keutamaan kepada kepentingan nasional
  Palestin dan mengelak daripada pendekatan sempit seperti
  menyentuh tentang ketegangan intelektual, politik, dan kepartian
  ketika membincangkan isu penerokaan haram.
 • Media perlu membantah dan menyangkal dakwaan media Israel
  mengenai penerokaan haram, yang mana Israel berusaha untuk
  membenarkan tindakan jenayah tersebut. Ini harus dilakukan
  melalui demonstrasi statistik, angka dan bukti kronologi penerokaan haram, selain memaparkan bukti perubahan- perubahan dramatik ekoran projek penerokaan haram di Palestin. Tambahan lagi, dasar ini juga memerlukan media Palestin dan naratif rasmi untuk memantau sentimen dan propaganda yang berasal dari media Israel, selain memberikan respons yang tepat dan efisyen.
 • Mempromosikan dan mendukung kebangkitan dan ketahanan
  rakyat Palestin, serta perjuangan mereka dalam menentang
  penerokaan haram dengan pelbagai cara dan sumber daya yang
  mereka ada. Ini kerana mereka berhak untuk menentang, dan juga
  sah dari segi undang-undang dan hak kemanusiaan. Sokongan
  juga perlu memberi penekanan khusus pada pemilik rumah
  dan tanah yang tetap bertahan menahan hak mereka dalam
  menentang polisi perpindahan paksa dan penempatan haram.
 • Mengutarakan wacana dan naratif Palestin mengenai penerokaan
  haram kepada masyarakat antarabangsa dengan menggunakan
  pelbagai bahasa. Bahasa yang digunakan perlulah bersesuaian
  dengan naratif setempat berdasarkan demografik pengguna, latar
  belakang agama, budaya dan etnik mereka.
 • Memantapkan kemampuan personel media profesional mengenai
  isu pendudukan haram, dengan maklumat khusus mengenai
  perincian, latar belakang, konteks dan implikasi pendudukan
  haram. Di samping itu, personel perlu dilengkapi dengan maklumat,
  pengetahuan yang tepat dan mempunyai kemampuan artistik
  dan teknikal untuk menganalisis, menjelaskan dan menghuraikan
  isu tersebut. Hal ini demikian, mereka akan dapat menulis dan
  menerbitkan serta muncul di media massa sebagai professional,
  khusus dalam isu penerokaan haram bagi menyebarkan dan
  memperkuat naratif Palestin.
 • Kepelbagaian teknik jurnalisme yang digunakan, seperti
  kewartawanan yang teliti, interpretatif, investigatif dan sebagainya.
  Penyampaian tidak hanya terhad kepada berita, tetapi juga
  penggunaan seni jurnalistik cerita, laporan, artikel, wawancara,
  seni filem, dokumentari, novel grafik dan video pendek. Ini kerana
  pihak media memainkan peranan yang sama penting dalam
  menyumbang kepada pengukuhan kedudukan Palestin di dalam
  dan luar negara, sambil menjelaskan peristiwa yang berkaitan
  dengan isu penerokaan haram.
 • Media juga perlu fokus pada penggunaan teknologi canggih
  dan penyusunan kandungan yang relevan dalam perbincangan
  tentang penerokaan haram seperti penggunaan gambar ekspresif,
  lukisan, peta dan infografik. Media juga boleh menyebarkan
  pendekatan multimedia ini melalui pameran dan kempen serta
  memperuntukkan siaran khas mengenai penerokaan haram
  sebagai usaha tambahan.
 • Media perlu memastikan ketepatan dan keperincian maklumat
  yang diterbitkan mengenai penempatan haram. Maklumat yang
  disebarkan perlulah merangkumi seluruh maklumat seperti ukuran
  keluasan wilayah yang dirampas, jumlah komuniti kediaman (desa
  dan keluarga yang telah diusir), tanaman yang telah ditebang,
  jumlah penduduk yang dicederakan, pelajar yang telah dipisahkan
  dari sekolah dan universiti dengan tembok aparteid. Selain itu,
  perlu juga fokus kepada kesan kerosakan pada sosial, pertanian,
  perindustrian, perubatan dan persekitaran masyarakat Palestin.
  Kepelbagaian dan ketepatan maklumat sangat penting sebagai
  sumber dalam liputan media mengenai penerokaan haram.
 • Media perlu menyediakan bahan yang merungkai objektif di
  sebalik penempatan haram yang berterusan dengan menekankan
  isu penempatan haram yang melumpuhkan solusi politik, memutuskan hubungan dengan Tebing Barat, perpindahan penduduk, yahudisasi di Baitul Maqdis dan sebagainya. Di samping itu, media juga perlu mengetengahkan penderitaan rakyat Palestin kesan daripada penerokaan haram. Penyampaian perlulah menyasarkan khususnya kepada penyokong penjajahan yang diam atas pencerobohan penempatan haram dan secara tidak langsung menjadikan mereka rasa bertanggungjawab terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Ini termasuklah bantuan dari Barat dan Amerika kepada Israel dan masyarakat antarabangsa yang diam mengenai penjajah Israel yang melanggar undang- undang antarabangsa.
 • Mendedahkan sifat peneroka haram yang rasis, ekstremis, dan
  ganas terhadap orang rakyat Palestin, dengan menekankan
  tingkah laku jenayah mereka yang dilindungi oleh pemerintah dan
  tentera penjajah Israel. Selain itu, fokus juga kepada penghapusan
  status orang awam, pendudukan haram ke atas tanah Palestin,
  peneroka haram yang bersenjata berat dan merupakan anggota
  organisasi pengganas yang dikenali sebagai «price-tags». Anggota
  ini mensasarkan penduduk Palestin dan harta benda mereka di
  seluruh Tebing Barat. Secara keseluruhan, mereka telah melakukan
  ribuan pembunuhan, vandalisme dan pembakaran di banyak lagi.

Sumber Kewartawanan Mengenai Isu Pendudukan Haram

Kebergantungan media kepada sumber Israel dalam melaporkan isu pendudukan haram di Palestin menyebabkan kandungan penyampaian yang lemah terutamanya mengenai rencana, tujuan dan jumlah penerokaan haram. Di sini, kami berusaha mengemukakan beberapa piawaian sumber maklumat yang dapat dirujuk mengenai penerokaan haram:

 • Wartawan perlu merujuk pada sumber utama Palestin, institusi
  rasmi Palestin dan organisasi khusus dalam bidang penerokaan
  haram Israel di Palestin.
 • Menyaring maklumat yang disebarkan oleh sumber Israel
  mengenai penerokaan haram mereka dan tidak menyiarkan
  atau mempromosikannya tanpa menyunting istilah dan konteks
  yang digunakan.
 • Bagi menulis naratif yang tepat, dan memahami realiti, motif dan
  parameter penerokaan haram Israel, wartawan perlu merujuk
  kepada pendapat pakar serta menggunakan hasil penyelidikan
  yang mereka sediakan.
 • Ahli media dinasihatkan untuk tidak bergantung semata-mata
  pada sumber dan agensi berita global. Jika mengambil sumber
  berita antarabangsa, perlu untuk memastikan ketepatan
  maklumat tersebut. Sebaliknya media dinasihatkan untuk
  bergantung pada laporan dan maklumat yang diambil dari
  entiti, organisasi dan jawatankuasa antarabangsa yang adil dan
  professional.

Isu mengenai Pendudukan Haram yang Memerlukan Perhatian Media

Bahagian ini memfokuskan pada aspek paling penting, kesan dan tema isu penerokaan haram yang perlu mendapat perhatian dan liputan media:

 • Mengetengahkan rencana penjajahan Israel yang terus
  mengembangkan penerokaan haram di Baitul Maqdis, dan rencana
  pendudukan haram yang memindahkan penduduk Baitul Maqdis
  dari kawasan kota dengan menempatkan peneroka haram Israel.
  Perlu ditekankan juga rancangan pendudukan haram ini bertujuan
  untuk mengubah keseimbangan demografi di Palestin.
 • Mengetengahkan penempatan yang baru diwujudkan, yang
  dikatakan sebagai «kem tentera» di wilayah Tebing Barat, terutama
  di Baitul Maqdis dan Lembah Jordan.
 • Mengetengahkan operasi pemindahan paksa di Kawasan (C),
  yang mensasarkan puluhan desa Badui Palestin, dan bertujuan
  mengosongkan kawasan penduduk Palestin sebagai persiapan
  untuk perluas jajahan. Kawasan terpenting yang menjadi sasaran
  pemindahan ialah: Masafer Yatta (timur gabenor Hebron), Al Khan
  Al Ahmar (Timur Baitul Maqdis), dan Aghwar Utara, dan lain-lain.
 • Mengetengahkan kegiatan ekonomi penempatan haram di Tebing
  Barat (pertanian, perindustrian, komersial dan perkhidmatan),
  selain fokus kepada kesan aktiviti ini pada masyarakat dan wilayah
  Palestin dari aspek politik, ekonomi, sosial, demografi, hidrologi dan
  persekitaran.
 • Menyebarkan maklumat tentang projek pendudukan haram Israel
  yang telah dilaksanakan dengan pelbagai bentuk dalam usaha
  untuk menguasai tanah-tanah Palestin di Tebing Barat, khususnya
  di kota Baitul Maqdis. Perkara yang paling menonjol yang perlu
  diketengahkan adalah seperti berikut:
  * Mengubah tanah individu menjadi tanah awam (tanah  negara)
  * Mengisytiharkan tanah sebagai zon ketenteraan tertutup
  * Mengiktiraf tanah sebagai zon latihan ketenteraan
  * Mengisytihar zon tanah sebagai kawasan tanpa jalan masuk
  (kawasan bersebelahan dengan tembok pemisah) atau
  (kawasan penempatan pengaruh).
  * Rampasan tanah atas alasan keselamatan
  * Mengisytiharkan tanah sebagai harta tanah terbiar (harta
  tidak bertuan)
  * Tanah yang dibeli melalui broker secara haram, terutama di
  Baitul Maqdis
 • Mengetengahkan penyingkiran dan perobohan rumah orang awam
  Palestin dilakukan dengan pelbagai dalih seperti menggagalkan
  kelulusan hakmilik bangunan, dan memalsukan isu yang sering
  tidak didedahkan yang hanya untuk menghukum warga Palestin.
  Di seluruh Tebing Barat secara keseluruhan, jumlah rumah yang
  dirobohkan ialah kira-kira 000 50, sementara di Baitul Maqdis, 2300
  rumah telah dirobohkan dari tahun 1994 hingga 2018.
 • Mengetengahkan kegiatan penerokaan haram di Tebing Barat
  dan Baitul Maqdis: Menjelaskan bagaimana penjajahan cuba
  mengada-adakan hubungan sejarah, agama dan budaya dengan
  Tebing Barat melalui penggalian arkeologi, sebagai alasan untuk
  kawalan dan dasar penyitaan yang berterusan.
 • Mengetengahkan Isu tembok aparteid yang melanggar hak
  asasi manusia, ekonomi, sosial dan psikologi warga Palestin dan
  implikasi politik mengasingkan rakyat Palestin di wilayah tertutup
  di sebalik tembok.
 • Menekankan keperluan untuk merungkai setiap inci konteks
  umum penerokaan haram tanpa mengehad apa-apa maklumat.
  Media boleh mengaitkan isu pencabulan undang-undang oleh
  Israel dengan projek penerokaan haram mereka. Sebagai contoh,
  kebanyakan pelanggaran mereka di Baitul maqdis sebenarnya
  mempunyai tujuan yang lebih besar iaitu agenda ‹The Greater
  Jerusalem Project›.
 • Mengetengahkan peneroka haram Israel yang menyalahgunakan
  dan melanggar hak-hak ekonomi, sosial, dan politik warga Palestin
  seperti menghalang akses tanah dan air. Selain itu, penempatan
  haram dan kilang-kilang mereka juga menjadi punca kepada
  pencemaran alam sekitar. Mereka juga terus merampas hak asasi
  rakyat Palestin seperti menghalang hak pendidikan pelajar, hak
  beribadah secara aman di tempat suci, dan hak untuk melakukan
  upacara keagaaman. Ini tidak termasuk keganasan yang berterusan
  seperti memukul dan menembak orang awam.
 • Mengetengahkan masalah alam sekitar, kesihatan dan sosial
  yang berterusan di desa-desa berdekatan tembok pemisah
  berpunca daripada penempatan haram, kampung-kampung yang
  dirobohkan dan penduduk dipindahkan secara paksa. Sebilangan
  besar rakyat Palestin dinafikan hak perkhidmatan asas seperti
  elektrik, air, kesihatan dan pendidikan disebabkan perancangan
  dan pembahagian tanah haram, keganasan peneroka haram dan
  aktiviti ketenteraan tentera penjajah.
 • Mengetengahkan isu jalan penempatan haram dan penghalang
  ialah strategi Israel untuk mengambil alih wilayah Palestin. Penjajah
  Israel menguasai sekatan jalan raya dan memisahkan kota-kota
  Palestin untuk memutuskan hubungan, mengganti penduduk
  dan mengubahnya menjadi kejiranan terpencil. Ini juga termasuk
  kegiatan pendudukan haram di Tebing Barat, termasuk di Baitul
  Maqdis, yang beroperasi melalui organisasi apartheid pemisah
  rasis dengan mengasingkan orang awam Palestin di kawasan
  terkepung 165 zon.
 • Mengenal pasti ideologi peneroka haram, kepercayaan, mazhab
  rasis, kumpulan agama, politik dan serta geng yang dibentuk oleh peneroka haram untuk melakukan serangan ganas terhadap warga Palestin. Ini termasuklah kumpulan ‘Hilltop Youth’ dan ‘Price- Tag’. Serangan mereka terhadap rakyat Palestin secara purata sebanyak 40 kali dalam sebulan, sering mengakibatkan kematian, pembakaran dan kemusnahan harta benda awam.
 • Mengetengahkan isu keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah penjajahan kepada peneroka haram Israel dalam bentuk pengecualian cukai, dan kenaikan gaji. Penjajah Israel juga mengutamakan wilayah penempatan haram Israel untuk dibangunkan. Ini juga termasuk pemberian pinjaman konsesi dengan manfaat perumahan dan pendidikan formal, pembentukan projek pertanian, perindustrian dan komersial serta pembukaan syarikat dan kilang pengeluaran. Ketidakadilan antara penduduk Palestin dan peneroka haram Israel juga jelas dari segi ekonomi yang mana peneroka haram Israel dapat mengeksport produk mereka ke seluruh dunia di samping kemajuan projek infrastruktur dalam usaha untuk memperkasakan peneroka haram dan kumpulan pelampau mereka.
 • Menonjolkan isu eksploitasi dan kawalan haram Israel ke atas
  sumber asli Palestin di Tebing Barat, termasuk mengawal ladang
  minyak, mineral, sumber air bawah tanah, dan Laut Mati.

Pendudukan Haram dalam Pelanggaran Undang-Undang Antarabangsa , Piagam dan Resolusi Berkaitan

 • Dalam merangkumi isu penempatan Israel di Tebing Barat, perlu untuk mengaitkan semua aktiviti penempatan dan kesannya dengan pelbagai isu penyalahgunaan dan pelanggaran undang- undang antarabangsa.
 • Penting untuk meningkatkan kesedaran melalui menonjolkan
  undang-undang dan resolusi antarabangsa yang disalahgunakan
  oleh pendudukan Israel, termasuklah:Konvensyen Den Haag 1907
 • Artikel 46: Kuasa Penjajah tidak boleh merampas harta benda
  persendirian. Dewan Den Haag 1907
 • Artikel 55: Kuasa Penjajah akan dianggap sebagai pentadbir
  wilayah negara yang diduduki dan akan memperlakukan harta
  benda negara tersebut sebagai milik peribadi.Konvensyen Geneva Keempat 1949
 • Artikel 49: Kuasa Penjajah tidak berhak memindahkan warganya
  ke wilayah yang didudukinya atau melakukan tindakan yang
  menyebabkan perubahan demografisnya.
 • Artikel 53: Kuasa Penjajah tidak berhak memusnahkan harta benda
  atau harta benda peribadi atau kolektif individu atau harta negara
  atau mana-mana pihak berkuasa di wilayah yang diduduki.
 • Artikel 147: Pemusnahan dan pelanggaran harta benda dengan
  cara yang tidak dibenarkan oleh keperluan ketenteraan, dan
  secara besar-besaran secara haram dan sewenang-wenang ialah
  pelanggaran berat.Resolusi Majlis Keselamatan
 • Resolusi 242 tahun 1967: Meminta penarikan pasukan
  pendudukan dari wilayah yang diduduki pada tahun 1967, dan
  menekankan bahawa pengambilalihan wilayah daripada perang
  ialah tidak terima.
 • Resolusi No. 446 tahun 1979: Menekankan haramnya dasar
  penerokaan haram di wilayah Arab yang dijajah, termasuk Baitul
  Maqdis.
 • Resolusi No. 452 tahun 1979: Majlis Keselamatan meminta pihak
  berkuasa untuk menghentikan kegiatan penempatan di wilayah
  yang diduduki pada tahun 1967, termasuk Baitul Maqdis.
 • Resolusi No. 465 tahun 1980: Menuntut negara penjajah
  menghentikan pendudukan haram, berhenti membangunkan
  penempatan baru dan meneroka penempatan tersebut.
 • Resolusi No. 478 tahun 1980: meminta agar tidak mengiktiraf
  apa yang disebut oleh penjajahan sebagai «Undang-undang
  Dasar», iaitu keputusan untuk meneroka Baitul Maqdis dan
  menganggapnya sebagai ibu kota entiti penjajah.
 • Resolusi 23 ,2334 Disember 2016: Memutuskan untuk mengecam
  pendudukan haram Israel dan mengecam tindakan Israel
  melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa iaitu
  tindakan yang bertujuan mengubah struktur demografi dan
  status wilayah Palestin yang dijajah.Resolusi Bangsa-Bangsa Bersatu
 • 4 Julai 1967: Seruan menghormati hak asasi manusia di wilayah
  Palestin yang dijajah dan penjajahan untuk menjamin keselamatan
  penduduk di kawasan-kawasan tersebut.
 • 20 Disember 1971: Menuntut negara penjajah Israel untuk
  membatalkan semua prosedur penambahan atau penerokaan
  wilayah-wilayah yang dijajah.
 • 23 November 2015: Sebilangan besar Perhimpunan Agung PBB
  meminta kuasa penjajah mengakhiri pendudukannya di wilayah
  Palestin. Resolusi itu menekankan pentingnya mengakhiri
  pendudukan Israel di wilayah Palestin sejak 1967 dan hak rakyat
  Palestin untuk penentuan nasib sendiri.
 • 20 Disember 2017: Sebuah resolusi diluluskan yang menegaskan
  hak Palestin untuk mengeksploitasi sumber semula jadi mereka.Majlis Hak Asasi Manusia
 • Resolusi mengenai hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestin, dan tidak menerima pengambilalihan wilayah Palestin melalui kerahan pasukan. Seperti yang diperuntukkan dalam Piagam PBB dan resolusi PBB yang berkaitan, meminta Israel untuk mengakhiri pendudukannya ke atas semua wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967, dengan penghentian segera terhadap pelanggaran berat yang dilakukan di wilayah Palestin yang dijajah dan perlindungan antarabangsa segera terhadap rakyat Palestin di Wilayah Palestin yang diduduki dengan mematuhi undang-undang hak asasi manusia antarabangsa dan kemanusiaan antarabangsa undang- undang.

Kenalpasti Terminologi Tepat mengenai Isu Penerokaan Haram

Media yang membahas isu penerokaan haram harus mengetahui istilah, definisi, dan alternatif yang tepat kerana kebanyakannya berasal dari sumber Israel. Penting juga untuk menyampaikan dalam naratif yang khusus.

Istilah yang paling biasa digunakan adalah seperti berikut:

Istilah Definisi Istilah
Pendudukan/ penempatan/
penerokaan haram
Komuniti Yahudi ditubuhkan oleh perintah rasmi pemerintah penjajahan haram di tanah Palestin.
Penempatan haram
Nahal
Penempatan/penerokaan/pendudukan haram Moshavim atau Kibbutz ditubuhkan oleh pasukan Nahal dari tentera penjajah pada tahun 1967,
dan tertumpu pada Garis Gencatan Senjata dan kawasan-kawasan lembah, yang memiliki status ketenteraan pertanian.
Komuniti
penerokaan haram
Petempatan haram yang tidak mempunyai input pengeluaran bersama, atau tiada kongsian
perumahan bersama dan penduduknya memiliki rumah, ladang, atau perusahaan mereka sendiri.
Bandar penempatan
haram
Penempatan haram dengan jumlah penduduk 2000 atau lebih, atau penempatan haram yang terletak
di sempadan kawasan Baitul Maqdis (J1) tanpa mengira jumlah penduduknya.
Perkampungan
penempatan haram
Penempatan haram dengan penduduk kurang dari 2000 penduduk yang terletak di dalam sempadan
wilayah Baitul Maqdis (A1).
Kem tentera haram
‘Penempatan Haram’
Penempatan haram yang didirikan di Tebing Barat dan Baitul Maqdis tanpa kebenaran pemerintah Israel, tetapi disubsidi dan dibiayai oleh agensi
pemerintah sendiri dan institusi penjajahan rasmi seperti dewan penjajahan. Ini bertujuan untuk
mengalih perhatian antarabangsa daripada mengkritik mengenai pengembangan penempatan
haram dan mengesahkan penerokaan secara palsu yang telah pun ditubuhkan sebelumnya. Jumlah
kem tentera haram yang mewakili inti penempatan baru adalah sekitar 107 pos, dan jumlah ini dijangka
meningkat.
Jalan Pintas Jalan yang dibina oleh pihak berkuasa penjajah bertujuan untuk menghubungkan penempatan
yang ada di Tebing Barat antara satu sama lain atau dengan wilayah Palestin yang diduduki pada tahun
1948 dan dikhaskan untuk para peneroka haram dan tentera.
Legitimasi, pencucian wang, atau ‹kompromi› Tindakan ini adalah untuk memberikan status kekuasaan penjajah yang sah secara retroaktif,
untuk bangunan dan penempatan yang didirikan tanpa izin pasukan penjajah Israel.
Dewan Majlis ‘Yesha’ Sebuah dewan yang mewakili peneroka haram Israel di Tebing Barat, kecuali penempatan haram Baitul Maqdis (yang dianeksasi oleh pasukan penjajah – J1), serta beberapa sempadan penempatan haram
di wilayah-wilayah gabenor Qalqiliya, Ramallah, dan Hebron, yang dianeksasi kepada entiti penjajah.
Kawasan Ketenteraan
Tertutup
Kawasan yang melarang warga Palestin tanpa izin daripada memasuki Semenanjung Gaza, kecuali
mereka merupakan penduduk kawasan tersebut.
Baitul Maqdis
(Kawasan J1)
Kawasan ini adalah bahagian dari wilayah pemerintahan Baitul Maqdis, yang dianeksasi oleh ‹Israel› setelah penjajahan di Tebing Barat pada
tahun 1967 dan merangkumi kawasan kejiranan Palestin berikut: Beit Hanina, Kem Shuafat, Shu›fat,
Isawiyah, Sheikh Jarrah, Wadi Al-Joz , Bab Al-Sahira, Sawana, Ras al-Amud, Silwan, Al-Thawri, Jabal al-Mukaber, Sawahreh al-Gharbiya, Beit Safafa,
Sharafat, Sur Baher, Umm Tuba, Kafr al-Qubb.
Baitul Maqdis
(Kawasan J2)
Kawasan selebihnya dari wilayah gabenor Baitul Maqdis yang secara rasmi dianggap sebagai sebahagian daripada Tebing Barat dan merangkumi komuniti Palestin seperti berikut: Rafat, Makhmas,
Qalandia, Jab’a, Qalandia, Beit Duku, Jab’a, Jadira, Ram dan Dahiyat al- Dihalang. Al-Zayyim, Al- Aizariya, Abu Dis, Arab Jahalin, Sawahreh Al-
Sharqiya, Sheikh Saad.
Kawasan
Pengasingan Barat
(Kawasan J1)
Tanah Tebing Barat yang telah diasingkan antara tembok Apartheid di Timur dan Garis Hijau ke
Barat oleh penjajahan dan menjadi sangat sukar dijangkau walaupun melalui surat kelulusan yang
diperoleh dari Pentadbiran Sivil. Ia mempunyai luas 705 km dan merupakan %12.4 dari Tebing Barat.
Kawasan
Pengasingan Timur
Kawasan Lembah Jordan yang menghadap ke lereng timur, serta kawasan padang pasir yang berdekatan dengan Laut Mati (Tanah Baitul Maqdis). Ia memiliki
luas 1664 km persegi. Ia merupakan %29.4 dari Tebing Barat. Tentera penjajah telah mengawalnya
sebagai zon ketenteraan tertutup.

Berikutan Perjanjian Oslo pada tahun 1993, Tebing Barat dibahagikan kepada kawasan pentadbiran dan kawalan keselamatan seperti berikut:

 • Kawasan A: Sepatutnya dengan jumlah kawalan pentadbiran
  dan keselamatan Palestin tetapi tertakluk kepada serbuan dan
  pencerobohan Israel setiap hari (kira-kira %18 daripada Tebing
  Barat).
 • Kawasan B: dengan kawalan pentadbiran Palestin dan kawalan
  keselamatan penjajah Israel (kira-kira %18 daripada Tebing Barat).
 • Kawasan C: dengan jumlah kawalan pentadbiran dan keselamatan
  penjajah Israel (kira-kira %64 daripada Tebing Barat, termasuk %3
  sebagai rizab asli).

Terminologi Palestin dalam Liputan Mengenai Penerokaan Haram

Penjajahan Israel telah menggunakan istilah yang cuba memutarbelitkan realiti penjajahannya di wilayah Palestin. Ini bertujuan untuk menyelaraskan
visi, naratif dan projek penerokaan haram mereka di Tebing Barat, termasuk
Baitul Maqdis, dengan melegitimasi kehadiran peneroka haram. Mereka juga
menunjukkan bahawa kewujudan Palestin hanyalah sementara dan menafikan
asal-usul mereka. Kami melampirkan terminologi Israel yang paling palsu yang menguatkan visi Israel serta istilah yang sesuai bagi mempromosikan hak
Palestin.

 

Istilah yang palsu Istilah yang tepat
Kejiranan Israel di Baitul Maqdis (Jerusalem) Penerokaan haram Israel di Baitul

Maqdis

Perbandaran Israel di Baitul Maqdis Perbandaran penjajahan di Baitul

Maqdis

Populasi Arab di Baitul Maqdis Rakyat Palestin di Baitul Maqdis
Warga Israel di Baitul Maqdis dan Tebing Barat Peneroka haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis
Padang pasir Judean Tanah Baitul Maqdis
Kem tentera Pusat penjajahan penempatan haram
Pentadbiran Awam Israel Pentadbiran Awam tentera penjajah
Pemindahan komuniti Arab Pemindahan paksa perkampungan

Palestin

Tembok Pemisah Tembok Apartheid
Sekatan pergerakan di Tebing Barat Pengepungan warga Palestin,
penutupan kampung, sekatan
kebebasan untuk bergerak
Jalan Pintas (bypass) Jalan khas untuk peneroka haram Israel
Penempatan Gabungan Badui Pemindahan paksa
Penempatan Penempatan penjajahan haram