Buku Panduan Polisi Media Mengenai Baitul Maqdis

İçindekiler

Polisi media dalam membuat liputan Baitul Maqdis

Menyebarkan maklumat mengenai sejarah dan tamadun Baitul Maqdis

Laporan media mengenai keganasan pendu- dukan haram, polisi yahudisasi dan ancaman demografi

Laporan media mengenai pencabulan kebe- basan beragama dan budaya hidup di Baitul Maqdis

Polisi Media untuk Menghadapi Naratif Pen- dudukan Haram Israel Mengenai Baitulmaqdis

Langkah kewartawanan yang menguatkan peranan media dalam isu Baitul Maqdis

Terminologi media yang khusus bagi isu Bai- tul Maqdis

Kesalahan Biasa Istilah Umum

Buku Panduan Polisi Media Mengenai Baitul Maqdis

Buku panduan untuk media profesional, wartawan dan institusi media dalam membuat liputan mengenai Baitul Maqdis

Polisi media dalam membuat mengenai liputan Baitul Maqdis

Bahagian ini merupakan polisi media yang paling penting yang berkaitan dengan liputan isu Baitul Maqdis. Polisi-polisi lain akan dibincangkan dalam bab yang berlainan. Polisi yang paling utama tersebut termasuklah:

 • Media perlu memberi penekanan bahawa Baitul Maqdis atau
  Jerusalem ialah ibu kota Palestin yang juga merupakan sebuah
  kota Palestin yang tercatat rapi dalam sejarah. Baitul Maqdis, rumah
  ibadat Kristian dan Islam serta nilai budayanya – mempunyai
  status unik tersendiri di dunia. Ini menjadikannya sebagai
  sebuah tempat pertembungan kumpulan agama di samping
  menjadi titik tumpuan perperangan dan penjajahan. Puak
  tentera Zionis menduduki Barat Baitul Maqdis dalam peristiwa
  Nakba 1948, kemudian pada tahun 1967, Israel telah meluaskan
  pendudukannya ke Timur Baitul Maqdis dengan menggunakan
  kekerasan – tanpa ada asas sejarah yang kukuh bagi memerintah
  kawasan itu. Sejak itu, Baitul Maqdis terus dijajah, telah dipalsukan
  identiti dan mercu tanda kota, termasuklah berterusan mengubah
  ciri demografik, menekan penduduk asal Baitul Maqdis supaya
  meninggalkan tanah haram dan menempatkan peneroka haram
  Israel. Justeru, penting bagi para pengamal media ketika membuat
  liputan mengenai Baitul Maqdis, memberikan penekanan bahawa
  ia merupakan konflik politik yang melibatkan entiti penjajahan,
  bukannya konflik agama.
 • Media perlu menolak pendudukan haram Israel di Baitul Maqdis
  selain menyemak semula kesan politik, undang-undang, sosial dan
  budaya di Baitul Maqdis dan di seluruh Palestin. Ini merupakan
  asas prinsip yang didasari oleh penjajahan dan pencerobohan
  yang dilakukan, bukannya identiti agama atau etnik.
 • Media juga harus menyangkal naratif Israel dan tuntutan sejarah
  mereka berkaitan Baitul Maqdis, sebaliknya membandingkan dan
  membaca sudut pandang sejarah Palestin tentang Baitul Maqdis
  yang mana naratifnya telah didokumentasikan secara saintifik;
  kesucian rumah ibadat, sejarah, budaya dan pendudukannya.
 • Memberi perhatian terhadap pelbagai aspek mengenai Baitul
  Maqdis termasuklah politik, agama, isu kemanusiaan, budaya,
  sosial, undang-undang dan lain-lain. Media juga perlu memberi
  perhatian khusus kepada perkara yang berkaitan Masjid Al-Aqsa
  dan kesucian rumah ibadat Islam serta Kristian di Baitul Maqdis
  yang telah dicabuli Israel. Media perlu memberi penekanan tentang
  hak golongan Muslim dan Kristian Palestin sebagai satu unit dalam
  konteks nasional disamping memantau keadaan mereka.
 • Media boleh memainkan peranan dalam usaha membantu
  isu melibatkan Baitul Maqdis dengan menunjukkan solidariti,
  menunjukkan minat terhadap segala kegiatan, pendirian dan
  kenyataan berkaitan dengannya. Ini merupakan sebahagian
  daripada tanggungjawab berprinsip, berperikemanusiaan dan
  beretika masyarakat antarabangsa.
 • Perancangan media untuk memperbanyak wacana mengenai Baitul
  Maqdis perlu bedasarkan kajian dan nasihat pusat penyelidikan
  media. Sejarah Baitul Maqdis mestilah dijadikan antara perkara
  tahunan yang perlu dibincangkan.
 • Media seharusnya mengelak daripada menjadikan isu Baitul Maqdis
  sebagai isu berkala sebaliknya perlu menganggap ini sebagai isu
  utama dalam pendudukan haram Israel ke atas Palestin. Laporan
  mengenai isu Baitul Maqdis haruslah konsisten dilaporkan di
  media tempatan, serantau mahupun antarabangsa. Saluran media
  harus berfungsi dalam menyalurkan berita dan harus disampaikan
  dengan berhati-hati bersandar kepada bukti dan fakta yang sahih.
 • Media perlu mengelakkan pendekatan yang sempit dan partisan
  ketika membincangkan isu Baitul Maqdis. Penting untuk
  menekankan usaha dan budaya kolektif yang dapat menyatukan
  Palestin, Muslim dan pejuang hak asasi manusia.
 • Media boleh mempelbagaikan sudut liputan media yang berkaitan
  Baitul Maqdis. Media boleh mempertimbangkan konteks, jenis
  dan cara mengikut pengkhususan tertentu setiap saluran media.
  Maka, untuk mencapai objektif ini, media harus mengambil kira
  masa laporan dikeluarkan dan konteks perbincangan. Dari segi
  konteks, ia boleh dipelbagaikan sama ada dari aspek agama, politik,
  sejarah, kebudayaan, keselamatan dan sebagainya. Laporan juga
  boleh mengambil kira sasaran penonton sama ada golongan elit,
  belia, wanita, kanak-kanak. Maklumat boleh disampaikan melalui
  platform media sosial, media moden dan tradisional.

Menyebarkan maklumat mengenai sejarah dan tamadun Baitul Maqdis

Salah satu polisi penting berkaitan laporan mengenai Baitul Maqdis adalah dengan memberi pencerahan dan informasi tentang Palestin, keagamaan, maklumat umum tentang kota dari segi sejarah dan identiti. Perkara ini boleh dicapai melalui cara ini:

 • Media boleh merujuk kepada ahli sejarah bukan Palestin yang
  berbangsa Yahudi yang mendedahkan naratif palsu Zionis
  berkaitan Baitul Maqdis dan mitos Kuil yang ingin dibina. Para
  ilmuwan ini juga mendedahkan di dalam kajiannya tentang
  peristiwa pembersihan etnik dan pembunuhan beramai-ramai
  yang dilakukan dengan kejam oleh Israel terhadap penduduk
  Palestin. Para sarjana ini digelar sebagai “sejarawan baru” atau
  “sejarawan baru Israel”.
 • Menonjolkan aspek sejarah, budaya dan tamadun Baitul Maqdis
  dengan memberi penekanan terhadap hubungan kerohanian
  antara Palestin dan negara-negara Muslim yang lain terhadap
  kesucian Masjid Al Aqsa. Ini termasuklah aspek keagamaan yang
  menjadikan bandar itu begitu istimewa sehingga menyebabkan
  wujudnya sebuah ikatan dan roh yang dapat menyatukan
  Palestin dan komuniti Muslim di Baitul Maqdis. Perlu juga
  ditekankan mengenai penduduk asal Palestin yang sudah lama
  menetap di bandar ini menyebabkan mereka mempunyai suatu
  hubungan yang sangat istimewa terhadap Masjid Al Aqsa.
 • Media juga boleh memainkan peranan dengan meningkatkan
  kesedaran orang ramai mengenai Masjid Al Aqsa, termasuklah
  dari aspek status, nilai dan ancaman oleh pendudukan haram.
  Ketidakpedulian dan kurangnya pengetahuan dalam kalangan
  orang awam mesti diketengahkan. Media boleh memberi
  pendedahan tentang bangunan yang berada di sekitar Masjid
  Al Aqsa seperti Kubah Batu (atau kubah as-Sakhrah) yang ikonik
  dan gereja kecil Al Qibli. Jika kita lihat dengan teliti, ramai
  yang menganggap Masjid Kubah Batu sebagai Masjid Al Aqsa.
  Hakikatnya, Masjid Kubah Batu hanyalah sebahagian daripada
  Masjid Al Aqsa yang terletak di perkarangan Masjid Al Aqsa.
  Media juga boleh memberi kesedaran dan informasi tentang
  Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah yang dianggap suci bagi
  penganut Islam dan Kristian. Ini penting supaya orang ramai
  akan lebih menghormati sejarah, peradaban, dan geografi
  kawasan masing-masing.

Laporan media mengenai keganasan pendudukan haram , polisi yahudisasi dan ancaman demografi

Pendudukan haram Israel di Palestin ialah proses yahudisasi untuk
menyingkirkan penduduk asal Palestin. Ia telah mengancam kedudukan demografi warga Palestin di Baitul Maqdis melalui langkah rasis dan mencabul hak asasi manusia rakyat Palestin untuk hidup dalam keadaan aman. Maka, media boleh memberi fokus kepada isu berikut:

 • Menghebahkan perubahan yang dilakukan orang Yahudi Baitul
  Maqdis yang mengubah mercu tanda, dan yang paling ketara
  pengaruh penjajah Israel dalam pengurusan pentadbiran
  (keputusan kehakiman, undang-undang, organisasi pentadbiran,
  pilihan raya bandar, perkhidmatan awam dan fasiliti). Ini termasuklah
  mengubah nama kawasan, nama jalan, membina rumah ibadat dan
  muzium Yahudi dalam jumlah yang besar, memusnahkan tanah
  perkuburan Islam dan menutup institusi masyarakat Palestin di
  Baitul Maqdis.
 • Israel mempunyai objektif untuk mengambil alih penempatan
  sepenuhnya dengan mengusir rakyat Palestin dan menggantikannya
  dengan peneroka haram. Penjajah Israel telah melaksanakan
  pelbagai perancangan licik seperti menarik semula kad pengenalan
  rakyat Palestin, dengan menyekat atau membatalkan permohonan
  residen penduduk Palestin dari luar bandar tersebut. Penjajah
  Israel juga mengusir penduduk Palestin dalam diam dengan
  cara merampas tanah, memusnahkan rumah, menutup jalan
  dan mengenakan sekatan untuk ke luar negara. Mereka turut
  mengadakan sekatan bagi menghalang rakyat Palestin berjumpa
  keluarga masing-masing. Mereka turut mengenakan visa kepada
  pasangan Palestin yang tidak tinggal di Baitul Maqdis. Bukan itu
  sahaja, mereka turut memaksa anggota keluarga yang tinggal
  di Baitul Maqdis untuk keluar dari kawasan itu. Langkah licik
  yang dilakukan penjajah Israel itu telah mengurangkan jumlah
  penduduk Palestin di Baitul Maqdis. Terdapat juga polisi yang
  dicipta dan digunapakai untuk merampas tanah, rumah dan kedai
  rakyat Palestin. Mereka memberi alasan pemilik rumah dan kedai
  berkenaan tidak memiliki dokumen sah dan mereka harus menyita
  kediaman tersebut.
 • Mereka turut menekan rakyat Palestin dari sudut ekonomi.
  Polisi ekonomi juga diyahudisasi dengan melaksanakan cukai
  yang melampau, kos sara hidup yang tinggi dan membebankan
  penduduk dengan pelbagai jenis cukai dan denda seperti cukai
  pendapatan, VAT, cukai harta, cukai pintu, cukai insuran nasional,
  cukai televisyen, cukai UNRWA, cukai membaik pulih bandar
  dan lain-lain. Terdapat juga pengurangan kemudahan asas bagi
  memaksa rakyat Palestin meninggalkan Baitul Maqdis.
 • Rampasan tanah dilakukan terang-terangan apabila penjajah
  Israel membangunkan tembok Apartheid menjadikannya isu
  utama dan kontroversi di Baitul Maqdis. Tanah yang sepatutnya
  dikhaskan untuk tujuan pembangunan telah dirampas dengan
  alasan kononnnya untuk menjaga alam semulajadi dan memelihara
  kawasan hijau di Baitul Maqdis. Mereka sengaja membina tembok
  untuk memisahkan masyarakat Palestin daripada Baitul Maqdis
  dan Tebing Barat. Maka, rakyat Palestin akan duduk jauh dari Baitul
  Maqdis seterusnya menghadkan jumlah ahli ibadah. Bukan itu
  sahaja, beberapa siri serangan kerap berlaku di Baitul Maqdis di
  bawah perlindungan dan pengawasan polis penjajah Israel.
 • Penindasan turut dilakukan pada sektor kesihatan. Mereka telah
  mengehadkan akses rakyat Palestin untuk mendapatkan rawatan
  dan perkhidmatan kesihatan di Timur Baitul Maqdis, malah
  memaksa rakyat Palestin untuk membayar insuran kesihatan Israel.
  Di samping itu, penjajah Israel juga terus meminggirkan infrastruktur
  sektor kesihatan dan cuba untuk menghapuskan institusi kesihatan
  Palestin, dan menggantikannya dengan khidmat alternatif. Cara ini
  adalah untuk memastikan penduduk Palestin bergantung dengan
  sistem yang disediakan oleh penjajah dan menjauhkan lagi mereka
  daripada menggunakan sistem kesihatan Palestin.

Liputan Media Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Budaya Hidup di Baitul Maqdis

Penindasan hak kebebasan beragama, budaya dan pencabulan undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan oleh Israel memerlukan rangka media untuk fokus pada hal berikut:

 • Penindasan terhadap budaya dan cara hidup di Baitul Maqdis
  juga turut dilakukan dengan mengawal dan menguasai sektor
  pendidikan. Ini termasuk pelaksanaan kokurikulum Israel di
  sekolah rendah dan ‘Israelisasi’ sistem pendidikan. Bukan itu
  sahaja, institusi pendidikan seringkali diserang dan dimusnahkan
  selain kekurangan infrastruktur dan tenaga pengajar di sana. Guru
  dan pelajar ditangkap dan dibunuh, dan pelbagai halangan untuk
  mereka pergi ke sekolah. Kelas-kelas keagamaan turut dilarang,
  sekolah ditutup termasuklah penghalangan untuk melaksanakan
  pendidikan inisiatif oleh komuniti. Penjajah Israel juga menangkap
  ‘Masateb’ iaitu pelajar yang belajar di dalam Masjid Al Aqsa.
  Manakala pembelajaran di universiti-universiti Israel disampaikan
  dalam Bahasa Hebrew dan mereka tidak mengiktiraf beberapa
  Universiti Palestin dan ijazah mereka.
 • Percubaan berterusan oleh penjajah Isarel yang antaranya telah
  berjaya dilaksanakan dengan mengasingkan antara Yahudi dan
  Muslim di Masjid Al Aqsa melalui pelaksanaan polisi status quo.
  Ia jelas sekali menunjukkan penindasan dan melanggar hak
  beragama umat Islam di Masjid Al Aqsa.
 • Mendedahkan pencabulan dan pencerobohan penjajah Israel
  ke atas kesucian rumah ibadah Muslim dan Kristian di Masjid Al
  Aqsa dan gereja-gereja yang terdapat di Baitul Maqdis. Penjajah
  Israel menghalang penduduk Palestin untuk menjalankan aktiviti
  keagamaan di Baitul Maqdis dengan membina tembok dan
  mewujudkan pusat pemeriksaan. Penjajah Israel juga mengambil
  langkah sewenang-wenangnya bagi memperkasakan dakwaan
  radikal mereka terhadap Masjid Al Aqsa dengan menganjurkan
  lawatan oleh ahli ibadah Yahudi sambil diiringi pasukan penjajah
  yang bersenjata. Mereka turut melaksanakan polisi arkeologi
  penggalian di sekitar Masjid Al Aqsa. Secara tidak langsung ia
  mengancam struktur dan bentuk Masjid Al Aqsa. Semua ini
  dilakukan atas alasan untuk membina kuil sebagai rumah ibadah
  mereka. Namun hakikatnya, ia adalah muslihat Israel untuk
  menghancurkan Masjid Al Aqsa dengan menggali terowong di
  bawah masjid sekaligus melanggar keputusan yang dipersetujui
  semasa konvensyen antarabangsa yang menjamin kebebasan
  beragama dan melarang apa-apa serangan dilakukan ke atas
  orang yang mengamalkan kesucian agama masing-masing.
 • Ketidaksahihan dakwaan Israel ke atas hak mereka terhadap
  Masjid Al Aqsa dan dakwaan terletaknya kuil mereka di situ.
  Kepalsuan dakwaan ini malah dirujuk pada undang-undang
  antarabangsa dan fakta sejarah sehingga menyebabkan UNESCO
  mengabaikan dakwaan hubungan Yahudi dengan Masjid Al Aqsa
  dan Tembok Al Buraq. UNESCO turut mengeluarkan resolusi yang
  tetap menyatakan Masjid Al Aqsa sebagai tapak warisan Muslim
  pada tahun 2016.

Polisi Media untuk Berdepan dengan Naratif Pendudukan Haram Israel Mengenai Baitulmaqdis

Salah satu polisi penting berkaitan laporan mengenai Baitul Maqdis adalah dengan memberi pencerahan dan informasi tentang Palestin, keagamaan, maklumat umum tentang kota dari segi sejarah dan identiti. Perkara ini boleh dicapai melalui cara ini:

 • Media boleh merujuk kepada ahli sejarah bukan Palestin yang
  berbangsa Yahudi yang mendedahkan naratif palsu Zionis
  berkaitan Baitul Maqdis dan mitos Kuil yang ingin dibina. Para
  ilmuwan ini juga mendedahkan di dalam kajiannya tentang
  peristiwa pembersihan etnik dan pembunuhan beramai-ramai
  yang dilakukan dengan kejam oleh Israel terhadap penduduk
  Palestin. Para sarjana ini digelar sebagai “sejarawan baru” atau
  “sejarawan baru Israel”.
 • Menonjolkan aspek sejarah, budaya dan tamadun Baitul Maqdis
  dengan memberi penekanan terhadap hubungan kerohanian
  antara Palestin dan negara-negara Muslim yang lain terhadap
  kesucian Masjid Al Aqsa. Ini termasuklah aspek keagamaan yang
  menjadikan bandar itu begitu istimewa sehingga menyebabkan
  wujudnya sebuah ikatan dan roh yang dapat menyatukan
  Palestin dan komuniti Muslim di Baitul Maqdis. Perlu juga
  ditekankan mengenai penduduk asal Palestin yang sudah lama
  menetap di bandar ini menyebabkan mereka mempunyai suatu
  hubungan yang sangat istimewa terhadap Masjid Al Aqsa.
 • Media juga boleh memainkan peranan dengan meningkatkan
  kesedaran orang ramai mengenai Masjid Al Aqsa, termasuklah
  dari aspek status, nilai dan ancaman oleh pendudukan haram.
  Ketidakpedulian dan kurangnya pengetahuan dalam kalangan
  orang awam mesti diketengahkan. Media boleh memberi
  pendedahan tentang bangunan yang berada di sekitar Masjid
  Al Aqsa seperti Kubah Batu (atau kubah as-Sakhrah) yang ikonik
  dan gereja kecil Al Qibli. Jika kita lihat dengan teliti, ramai
  yang menganggap Masjid Kubah Batu sebagai Masjid Al Aqsa.
  Hakikatnya, Masjid Kubah Batu hanyalah sebahagian daripada
  Masjid Al Aqsa yang terletak di perkarangan Masjid Al Aqsa.
  Media juga boleh memberi kesedaran dan informasi tentang
  Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah yang dianggap suci bagi
  penganut Islam dan Kristian. Ini penting supaya orang ramai
  akan lebih menghormati sejarah, peradaban, dan geografi
  kawasan masing-masing.

Laporan media mengenai keganasan pendudukan haram, polisi yahudisasi dan ancaman demografi

Pendudukan haram Israel di Palestin ialah proses yahudisasi untuk
menyingkirkan penduduk asal Palestin. Ia telah mengancam kedudukan demografi warga Palestin di Baitul Maqdis melalui langkah rasis dan mencabul hak asasi manusia rakyat Palestin untuk hidup dalam keadaan aman. Maka, media boleh memberi fokus kepada isu berikut:

 • Menghebahkan perubahan yang dilakukan orang Yahudi Baitul
  Maqdis yang mengubah mercu tanda, dan yang paling ketara
  pengaruh penjajah Israel dalam pengurusan pentadbiran
  (keputusan kehakiman, undang-undang, organisasi pentadbiran,
  pilihan raya bandar, perkhidmatan awam dan fasiliti). Ini termasuklah
  mengubah nama kawasan, nama jalan, membina rumah ibadat dan
  muzium Yahudi dalam jumlah yang besar, memusnahkan tanah
  perkuburan Islam dan menutup institusi masyarakat Palestin di
  Baitul Maqdis.
 • Israel mempunyai objektif untuk mengambil alih penempatan
  sepenuhnya dengan mengusir rakyat Palestin dan menggantikannya
  dengan peneroka haram. Penjajah Israel telah melaksanakan
  pelbagai perancangan licik seperti menarik semula kad pengenalan
  rakyat Palestin, dengan menyekat atau membatalkan permohonan
  residen penduduk Palestin dari luar bandar tersebut. Penjajah
  Israel juga mengusir penduduk Palestin dalam diam dengan
  cara merampas tanah, memusnahkan rumah, menutup jalan
  dan mengenakan sekatan untuk ke luar negara. Mereka turut
  mengadakan sekatan bagi menghalang rakyat Palestin berjumpa
  keluarga masing-masing. Mereka turut mengenakan visa kepada
  pasangan Palestin yang tidak tinggal di Baitul Maqdis. Bukan itu
  sahaja, mereka turut memaksa anggota keluarga yang tinggal
  di Baitul Maqdis untuk keluar dari kawasan itu. Langkah licik
  yang dilakukan penjajah Israel itu telah mengurangkan jumlah
  penduduk Palestin di Baitul Maqdis. Terdapat juga polisi yang
  dicipta dan digunapakai untuk merampas tanah, rumah dan kedai
  rakyat Palestin. Mereka memberi alasan pemilik rumah dan kedai
  berkenaan tidak memiliki dokumen sah dan mereka harus menyita
  kediaman tersebut.
 • Mereka turut menekan rakyat Palestin dari sudut ekonomi.
  Polisi ekonomi juga diyahudisasi dengan melaksanakan cukai
  yang melampau, kos sara hidup yang tinggi dan membebankan
  penduduk dengan pelbagai jenis cukai dan denda seperti cukai
  pendapatan, VAT, cukai harta, cukai pintu, cukai insuran nasional,
  cukai televisyen, cukai UNRWA, cukai membaik pulih bandar
  dan lain-lain. Terdapat juga pengurangan kemudahan asas bagi
  memaksa rakyat Palestin meninggalkan Baitul Maqdis.
 • Rampasan tanah dilakukan terang-terangan apabila penjajah
  Israel membangunkan tembok Apartheid menjadikannya isu
  utama dan kontroversi di Baitul Maqdis. Tanah yang sepatutnya
  dikhaskan untuk tujuan pembangunan telah dirampas dengan
  alasan kononnnya untuk menjaga alam semulajadi dan memelihara
  kawasan hijau di Baitul Maqdis. Mereka sengaja membina tembok
  untuk memisahkan masyarakat Palestin daripada Baitul Maqdis
  dan Tebing Barat. Maka, rakyat Palestin akan duduk jauh dari Baitul
  Maqdis seterusnya menghadkan jumlah ahli ibadah. Bukan itu
  sahaja, beberapa siri serangan kerap berlaku di Baitul Maqdis di
  bawah perlindungan dan pengawasan polis penjajah Israel.
 • Penindasan turut dilakukan pada sektor kesihatan. Mereka telah
  mengehadkan akses rakyat Palestin untuk mendapatkan rawatan
  dan perkhidmatan kesihatan di Timur Baitul Maqdis, malah
  memaksa rakyat Palestin untuk membayar insuran kesihatan Israel.
  Di samping itu, penjajah Israel juga terus meminggirkan infrastruktur
  sektor kesihatan dan cuba untuk menghapuskan institusi kesihatan
  Palestin, dan menggantikannya dengan khidmat alternatif. Cara ini
  adalah untuk memastikan penduduk Palestin bergantung dengan
  sistem yang disediakan oleh penjajah dan menjauhkan lagi mereka
  daripada menggunakan sistem kesihatan Palestin.

Liputan Media Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Budaya Hidup di Baitul Maqdis

Penindasan hak kebebasan beragama, budaya dan pencabulan undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan oleh Israel memerlukan rangka media untuk fokus pada hal berikut:

 • Penindasan terhadap budaya dan cara hidup di Baitul Maqdis
  juga turut dilakukan dengan mengawal dan menguasai sektor
  pendidikan. Ini termasuk pelaksanaan kokurikulum Israel di
  sekolah rendah dan ‘Israelisasi’ sistem pendidikan. Bukan itu
  sahaja, institusi pendidikan seringkali diserang dan dimusnahkan
  selain kekurangan infrastruktur dan tenaga pengajar di sana. Guru
  dan pelajar ditangkap dan dibunuh, dan pelbagai halangan untuk
  mereka pergi ke sekolah. Kelas-kelas keagamaan turut dilarang,
  sekolah ditutup termasuklah penghalangan untuk melaksanakan
  pendidikan inisiatif oleh komuniti. Penjajah Israel juga menangkap
  ‘Masateb’ iaitu pelajar yang belajar di dalam Masjid Al Aqsa.
  Manakala pembelajaran di universiti-universiti Israel disampaikan
  dalam Bahasa Hebrew dan mereka tidak mengiktiraf beberapa
  Universiti Palestin dan ijazah mereka.
 • Percubaan berterusan oleh penjajah Isarel yang antaranya telah
  berjaya dilaksanakan dengan mengasingkan antara Yahudi dan
  Muslim di Masjid Al Aqsa melalui pelaksanaan polisi status quo.
  Ia jelas sekali menunjukkan penindasan dan melanggar hak
  beragama umat Islam di Masjid Al Aqsa.
 • Mendedahkan pencabulan dan pencerobohan penjajah Israel
  ke atas kesucian rumah ibadah Muslim dan Kristian di Masjid Al
  Aqsa dan gereja-gereja yang terdapat di Baitul Maqdis. Penjajah
  Israel menghalang penduduk Palestin untuk menjalankan aktiviti
  keagamaan di Baitul Maqdis dengan membina tembok dan
  mewujudkan pusat pemeriksaan. Penjajah Israel juga mengambil
  langkah sewenang-wenangnya bagi memperkasakan dakwaan
  radikal mereka terhadap Masjid Al Aqsa dengan menganjurkan
  lawatan oleh ahli ibadah Yahudi sambil diiringi pasukan penjajah
  yang bersenjata. Mereka turut melaksanakan polisi arkeologi
  penggalian di sekitar Masjid Al Aqsa. Secara tidak langsung ia
  mengancam struktur dan bentuk Masjid Al Aqsa. Semua ini
  dilakukan atas alasan untuk membina kuil sebagai rumah ibadah
  mereka. Namun hakikatnya, ia adalah muslihat Israel untuk
  menghancurkan Masjid Al Aqsa dengan menggali terowong di
  bawah masjid sekaligus melanggar keputusan yang dipersetujui
  semasa konvensyen antarabangsa yang menjamin kebebasan
  beragama dan melarang apa-apa serangan dilakukan ke atas
  orang yang mengamalkan kesucian agama masing-masing.
 • Ketidaksahihan dakwaan Israel ke atas hak mereka terhadap
  Masjid Al Aqsa dan dakwaan terletaknya kuil mereka di situ.
  Kepalsuan dakwaan ini malah dirujuk pada undang-undang
  antarabangsa dan fakta sejarah sehingga menyebabkan UNESCO
  mengabaikan dakwaan hubungan Yahudi dengan Masjid Al Aqsa
  dan Tembok Al Buraq. UNESCO turut mengeluarkan resolusi yang
  tetap menyatakan Masjid Al Aqsa sebagai tapak warisan Muslim
  pada tahun 2016.

Polisi Media untuk Berdepan dengan Naratif Pendudukan Haram Israel Mengenai Baitulmaqdis

 • Menekankan percanggahan antara dasar kepemimpinan Israel dan praktik agresif mereka, dengan memberi contoh kes penempatan haram, tindakan mereka yang tidak berperikemanusiaan, termasuk MK dan serangan Al-Aqsa oleh menteri, atau sokongan mereka terhadap pencabulan Baitul Maqdis dan penduduk.
 • Bagi mendapatkan berita mengenai Baitul Maqdis, elakkan hanya
  bergantung pada sumber berita sekunder, seperti daripada berita
  penjajah Israel sebaliknya bergantung pada sumber tempatan yang
  utama iaitu daripada institusi Palestin yang pakar dalam bidang
  Baitul Maqdis, serta daripada sumber media yang dipercayai.
 • Menggunakan istilah dan ungkapan yang teliti mengenai Baitul
  Maqdis dan merujuk pada pakar untuk memilih dan merumuskan
  suatu ungkapan dan istilah. Penting untuk diingat bahawa
  pendudukan haram terus menggunakan ungkapan palsu untuk
  menghapus atau menyembunyikan fakta, mengubah mercu tanda
  Baitul Maqdis dan menghapuskan identiti kota.
 • Penting untuk menyangkal naratif penjajah dan dakwaan palsu
  mereka mengenai Baitulmaqdis, yang disebarkan dalam beberapa
  bahasa sebagai salah satu agenda propaganda. Pendudukan haram
  Israel terus-menerus mengadopsi slogan negara Yahudi, dengan
  menyatakan bahawa Baitulmaqdis ialah ibu kota Israel atau ibu
  kota negara Yahudi. Penjajah Israel terus mempromosikan mereka
  sebagai lanjutan daripada tamadun Barat untuk menghadapi
  peradaban Islam, dengan mendakwa hubungan Yahudi yang
  bersejarah dengan Palestin. Penting untuk menyangkal dakwaan
  tersebut dengan menggunakan kaedah pujukan, kronologi,
  statistik dan bukti peristiwa, tanpa menggunakan bahasa dan
  gelaran yang menghina. Penting juga untuk memaparkan fakta
  dan analisis peristiwa dengan menyangkal naratif Israel, dan
  sebaliknya memperkuat naratif Palestin dan Muslim.
 • Berinteraksi dengan liputan media penjajah Israel untuk
  mengetengahkan agenda propaganda Israel, implikasi dan
  konteks Yahudisasi termasuklah memetik kenyataan mereka
  dan menterjemahkannya. Namun terjemahan haruslah objektif
  berdasarkan standard piawaian media dan polisi editorial yang
  ketat.
 • Mengaitkan perkembangan semasa, seperti Intifada (kebangkitan)
  dan tindakan penentangan Palestin di Baitul Maqdis, dengan
  realiti pendudukan haram, pencerobohan dan pelanggaran
  yang dilakukan oleh penjajah Israel terhadap penduduk Palestin.
  Tindakan Palestin mesti ditunjukkan sebagai reaksi logik dan
  relevan dalam hal ini. Di samping itu, perlu ditekankan gagasan
  bahawa perjuangan nasional Palestin dengan perjuangan Muslim
  tidak asing, terutama mengenai isu Baitul Maqdis.

Langkah kewartawanan yang menguatkan peranan media dalam isu Baitul Maqdis

Saluran media harus bergantung pada sumber yang dipercayai dan pelbagai untuk menyampaikan isu Baitul Maqdis. Berikut ialah piawaian dan faktor untuk memilih sumber media, dan memeriksa fakta mengenai isu Baitul Maqdis:

 • Media boleh melaporkan isu berkaitan Baitul Maqdis dan Masjid Al
  Aqsa dengan memberi penekanan terhadap sudut kemanusiaan.
  Contohnya, media tidak hanya memaparkan kemusnahan
  rumah yang berlaku tetapi juga melaporkan dengan lebih
  mendalam keadaan hidup mereka, keadaan keluarga yang terlibat
  terutamanya reaksi kanak-kanak seperti bagaimana mereka akan
  meneruskan hidup dan pergi ke sekolah pada hari berikutnya.
 • Media juga boleh memberi perhatian mengenai Baitul Maqdis
  dengan melaporkan melalui pelbagai jenis platform seperti
  penerbitan eletronik supaya maklumat disampaikan dengan lebih
  efektif. Dengan pelbagai kaedah seperti penggunaan teknologi,
  realiti kehidupan dan cabaran yang dihadapi oleh rakyat Palestin
  di Baitul Maqdis boleh dipaparkan dengan lebih luas.
 • Memastikan kewartawanan profesional berdasarkan prinsip media
  dan teknik editorial seperti berikut:
  * Berpegang kepada prinsip ‘Careful Journalism’ iaitu kaedah
  kewartawanan yang teliti dan ‘Investigative Journalism’
  iaitu kaedah kewartawanan yang memerlukan penyiasatan
  ketika membincangkan isu Palestin. Nilai seperti kredibiliti,
  ketepatan, kesahihan, dan kebolehkesanan penting untuk
  dipatuhi. Dengan ini, ia akan membuka ruang lebih luas untuk
  mereka memberikan analisis yang lebih mendalam ketika
  membincangkan isu ini secara tepat dan profesional.
  * Prinsip ‘explanatory Journalism’ iaitu membuat huraian tentang
  isu Baitul Maqdis dengan memberi informasi dan penerangan
  mengenai pelbagai aspek, kesan, dan keganasan yang berlaku
  tanpa terhad kepada “Berita Baitul Maqdis” semata-mata.
  * Prinsip ‘solution-based journalism’ iaitu fokus kepada
  penyelesaian memandangkan terdapat banyak laporan
  isu dilaporkan tanpa mencadangkan solusi. Dalam
  membincangkan isu Baitul Maqdis, penting untuk wartawan
  menjalankan penyiasatan bagi mencadangkan penyelesaian
  tentang masalah isu kemanusiaan yang timbul kesan daripada
  pendudukan haram Israel.
  * Menggunakan kaedah penyampaian dan persembahan
  dengan bantuan teknologi seperti bantuan visual, topografi
  contohnya peta 3D, yang dapat menunjukkan kesan
  dan keadaan penduduk di Baitul Maqdis. Ini juga dapat
  memaparkan mercu tanda dan geografi secara tepat selain
  menyertakan gambar dan video.
  * Menyelaraskan media Palestin dan organisasi media yang
  lain untuk menyeragamkan naratif dan wacana termasuklah
  penggunaan istilah dalam menyampaikan hal Palestin. Sebuah
  organisasi perlu diwujudkan bagi menjalankan kempen yang
  menjelaskan bahaya dan ancaman yang dilakukan Israel ke
  atas Baitul Maqdis, disokong oleh sumber visual, dan laporan
  awal. Ini perlu diselaraskan dengan pelbagai saluran media
  yang lain seperti penerbit buku mahupun persatuan atau
  mana-mana badan kewartawanan.
  * Sangat perlu untuk mempelbagaikan kandungan berkaitan
  Baitul Maqdis seperti menerbitkan sebuah rancangan
  temubual, filem dan program. Kandungan yang dibawa juga
  haruslah disampaikan dalam pelbagai bahasa bersesuaian
  dengan setiap penonton sama ada di Palestin dan juga seluruh
  dunia.
  * Tidak berterusan bergantung sepenuhnya dengan agensi
  media antarabangsa sebaliknya menghantar wakil media ke
  kawasan berkenaan bagi mendapatkan sumber dan keadaan
  sebenar daripada penduduk tempatan di Baitul Maqdis.

Terminologi media yang khusus bagi isu Baitul Maqdis

Terdapat perbezaan dan kekeliruan dalam istilah yang digunakan media dalam melaporkan isu berkaitan Baitul Maqdis. Beberapa panduan yang boleh dirujuk bagi menggunakan istilah di mana- mana saluran media:

 • Menggunakan istilah yang boleh mempamerkan hak rakyat
  Palestin untuk menentang, kebebasan, hak kembali dan hak
  negara berdaulat dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara.
  Elakkan menggunakan istilah dan terma yang berpihak kepada
  pendudukan haram Israel seolah-olah mereka mempunyai hak
  merampas tanah di Baitul Maqdis seperti “Wailing Wall” iaitu tembok
  ratapan atau “Protective wall” iaitu tembok perlindungan. Nama
  asal bagi bandar, kota dan fasiliti yang berbahasa arab perlulah
  digunakan, bukannya menggunakan nama yang diberikan Israel
  di dalam Bahasa Hebrew (Contohnya seperti Bukit Har Homa yang
  nama asalnya ialah Jabal Abu Ghneim).
 • Istilah yang digunakan oleh penjajah Israel perlu diteliti dan
  perkataan ‘penduduk haram’ atau ‘penjajahan’ perlulah digunakan
  pada konteks yang sesuai untuk menyatakan tentang negara
  haram Israel. Istilah yang secara jelas digunakan bagi menunjukkan
  pelanggaran hak asasi manusia oleh penjajah Israel haruslah
  diberi gelaran seperti ‘kerajaan pendudukan haram’, ‘tentera
  pendudukan haram/penjajahan Israel’, ‘polis penjajahan Israel’,
  ‘parlimen penjajahan Israel’, ‘serangan penjajahan Israel’, ‘jenayah
  pendudukan haram’, ‘keganasan yang dilakukan penjajah haram’
  dan sebagainya.

Kesalahan Biasa Istilah Umum

Berikut adalah antara contoh kekeliruan istilah yang dilaporkan pihak media dan ia tidak terhad kepada ini sahaja.

ISTILAH ISRAEL ISTILAH ALTERNATIF
1.    Yerushalaim Baitul Maqdis / Jerusalem
2.    Kawasan Yahudi/ Jewish            Quarter Kejiranan Al-Sharaf dan Kawasan Maghribi
3.  Tembok Ratapan / Wailing         Wall Tembok Al-Buraq
4.  Kuil Sulaiman Masjid Al-Aqsa
5.  Temple Mount Masjid Al-Aqsa / Jabal Bayt Al-Maqdis / Al-Haram Al-Sharif
6.  Holy Basin Kota Lama
7.  Gunung Har Horma Jabal Abu Ghneim
8.  City of David Kawasan kejiranan Silwan /
Tempat suci Baitul Maqdis
9.    Soloman’s Stables Dewan Solat Marwani
10. Greater Jerusalem Baitul Maqdis yang dijajah/ diduduki
11. Baitul Maqdis Barat Baitul Maqdis Barat yang dijajah/ diduduki
12. Baitul Maqdis Timur Baitul Maqdis Timur yang dijajah/diduduki
13. Perbandaran Baitul Maqdis Perbandaran Penjajahan Baitul Maqdis
14. Holy of Holies Foundation Stone
15. Tanah Yang Dijanjikan Palestin